Rozpoczęcie służby kontyngentu Policji w Sudanie Południowym

Data publikacji: 13.04.2022

12 kwietnia 2022 roku, uczestnicy pierwszego Polskiego Kontyngentu Policyjnego wydzielonego do udziału w Misji Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu Południowego (UNMISS) wylądowali na lotnisku w Dżubie. Trzyosobowy kontyngent oddelegowany do UNMISS na okres 12 miesięcy składa się z przedstawicielki Komendy Głównej Policji oraz reprezentantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim i Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Do głównych zadań polskich funkcjonariuszy w ramach sił policyjnych ONZ w Sudanie Południowym należy między innymi ochrona ludności cywilnej przed przemocą fizyczną, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz zapewnienie warunków umożliwiających dostarczanie i dystrybucję pomocy humanitarnej.

Całej trójce policjantów życzymy powodzenia w tej trudnej i pełnej wyzwań służbie w oddalonym od Polski tysiące kilometrów Sudanie Południowym.

Polska Policja uczestniczy w misjach pokojowych Narodów Zjednoczonych od 27 marca 1992 roku, kiedy Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych podjął decyzję o utworzeniu polskiej grupy policyjnej w Siłach Ochronnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Jugosławii (UNPROFOR).

Dotychczas, pod auspicjami ONZ Polscy policjanci pełnili służbę w ramach:

•    UNPROFOR – teren byłej Jugosławii (1992 - 1995)
•    UNGCI Irak (1995 - 1996)
•    UNTAES Chorwacja (1996 - 1998)
•    UNIPTF Bośnia i Hercegowina (1996 - 2002)
•    UNMOT Tadżykistan (1998 - 2000)
•    UNMIK Kosowo (1999 - 2008)
•    UNOMIG Gruzja (2003 - 2009)
•    UNMIL Liberia (2004 - 2018)

(BMWP KGP)