Zastępca Dyrektora Federalnego Biura Śledczego (FBI) z wizytą w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji: 31.03.2022

Donald Alway, Zastępca Dyrektora Federalnego Biura Śledczego, odpowiedzialny jednocześnie za prace Departamentu ds. Broni Masowego Rażenia, był gościem spotkania zorganizowanego 31 marca 2022 roku w Komendzie Głównej Policji w Warszawie. Wydarzenie to stanowi kolejny krok na drodze do coraz szerszej i bliższej współpracy polskiej Policji z FBI.

Zastępcę Dyrektora Federalnego Biura Śledczego oraz towarzyszących mu gości przyjął Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy strony amerykańskiej, a jego najważniejszym celem było przedyskutowanie możliwości zwiększonego zaangażowania polskiej Policji oraz Federalnego Biura Śledczego we wspólne projekty szkoleniowe, wsparcie operacyjne oraz dwustronną wymianę informacji w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania zagrożenia bronią masowego rażenia.

O tym, że polska Policja z uwagą podchodzi do tego typu zagadnień świadczy m.in. fakt zaawansowanej współpracy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA ze stroną amerykańską. Policyjni antyterroryści już od 2011 roku, to jest w okresie przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, korzystają z amerykańskich rozwiązań, doświadczeń, wiedzy i sprzętu, a polsko-amerykańska współpraca w tym zakresie była rozwijana w latach późniejszych i trwa do dziś.

Zorganizowane w Komendzie Głównej spotkanie stanowiło więc okazję do ponownego przedyskutowania zagadnień ważnych z punktu widzenia wspólnego bezpieczeństwa. Jak podkreślił Komendant Główny Policji, wojna w Ukrainie w naturalny sposób wyczula nas na zagrożenia związane z możliwością użycia środków masowej zagłady, co od całej Policji wymaga szczególnej gotowości i przygotowania.

Mając na uwadze obecną sytuację w Ukrainie, Zastępca Dyrektora Federalnego Biura Śledczego podkreślił wagę i znaczenie partnerskiej współpracy z polską Policją oraz zapewnił o pełnym wsparciu FBI dla wspólnych przedsięwzięć. Jednym z nich będzie możliwość aktywnego udziału polskich policjantów w programach szkoleniowych, realizowanych przez specjalistów z FBI.

Obok Komendanta Głównego Policji, w spotkaniu udział wziął także Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Paweł Półtorzycki, Dowódca Centralnego Poddodziału Kontrterrorystycznego „BOA” insp. Dariusz Zięba, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji insp. Paulina Filipowiak oraz Dyrektor Głównego Sztabu Policji insp. Adam Kachel.

(BMWP KGP, foto: BKS KGP)