Dla tych którzy jeszcze nie wiedzą...

Data publikacji: 18.02.2022

Sprawdzone i wiarygodne informacje pomagają we właściwych wyborach. Dlatego ponad rok temu rozpoczęliśmy projekt "Opolski Rekrut" - multimedialny przewodnik przez procedurę doboru do służby. Jesteśmy przekonani, że wielu pomógł podjąć dobrą decyzję. Aktualnie mamy niemal rekordową ilość zatrudnienia - wciąż możemy jednak przyjąć w nasze szeregi kolejnych adeptów. Oferta służby z roku na rok staje się coraz bardziej atrakcyjna. Zobacz jakie musisz spełnić wymagania, by włożyć niebieski mundur. Przed Wami specjalny odcinek "Opolskiego Rekruta" w którym przypominamy to, co najważniejsze.

W 2021 roku do służby w opolskiej Policji przyjęliśmy 125 nowych funkcjonariuszy. W 2020 roku ta liczba była jeszcze większa, bo przekroczyła 150 osób. Wszystko to sprawia, że maleje liczba wakatów w naszym garnizonie. Jeszcze w 2019 roku było ich ponad 100, w 2020 ponad 70. W kolejnych latach ta liczba sukcesywnie malała. Aktualnie to około 40 wakatów.

Jednocześnie cały czas prowadzimy dobór. Dokumenty można składać osobiście, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu (wejście od ul. Powolnego 3) w poniedziałek, wtorek i czwartego od godz. 9:00 do 14:00, lub w każdej komendzie powiatowej i miejskiej w godz. 7:30 - 15:30.

Przed rozpoczęciem służby, nowo przyjęci policjanci kierowani są na kurs podstawowy. Już wówczas otrzymują wynagrodzenie, które wynosi około 3 250 złotych brutto. Po szkoleniu, zarobki policjantów przekraczają średnio 4 100 złotych. Kolejne awanse w służbie wiążą się ze wzrostem wynagrodzenia. W tym roku policjanci otrzymają także kolejną podwyżkę - średnio 500 złotych netto.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

  • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

  • korzystający z pełni praw publicznych;

  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;

  • podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Służba w Policji jest dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia. Oferujemy ciekawą i satysfakcjonującą pracę oraz stabilne zatrudnienie. Dodatkowo zapewniamy wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych, możliwość doskonalenia zawodowego, kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku.

Jako policjant, masz również prawo do otrzymywania dodatkowych świadczeń, takich jak: dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak. To także skrócony staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby).

Przeczytaj więcej na temat zasad doboru i warunków przyjęcia do służby.

Zobacz wszystkie odcinki "Opolskiego Rekruta"

Film rekrut_trailer.mp4

Pobierz plik rekrut_trailer.mp4 (format mp4 - rozmiar 48.06 MB)

Pliki do pobrania