Wizyta studyjna przedstawicieli węgierskiej Policji w ramach wspólnego projektu dotyczącego walki z przestępczością

Data publikacji: 04.11.2021

Delegacja węgierskiej Policji złożyła wizytę w Komendzie Głównej Policji. Podczas zorganizowanego 3 listopada 2021 roku spotkania przedstawiciele polskich i węgierskich organów ścigania rozmawiali o wzajemnej współpracy w walce ze zorganizowaną przestępczością.

Spotkanie odbyło się w budynku Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji, podczas którego stronę polską reprezentowali nadinsp. Paweł Półtorzycki, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, insp. Mariusz Lenczewski, Dyrektor Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP oraz podinsp. Krzysztof Musielak, Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji.

Skład delegacji węgierskiej Policji tworzyli generał brygady dr Csaba Tarcsa, w randze Zastępcy Komendanta Głównego, młodszy inspektor Andras Opauszki, Szef Centralnego Biura Śledczego Policji węgierskiej, inspektor Zoltan Boross, Zastępca Szefa Centralnego Biura Śledczego Policji węgierskiej, młodszy Inspektor dr Miklos Vizi, koordynator ds. międzynarodowych Centralnego Biura Śledczego Policji węgierskiej.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu o nazwie „Rozwój współpracy z polskimi organami ścigania przeciwko przestępczości zorganizowanej”. Inicjatywa - w całości finansowana ze środków unijnych - stawia sobie za cel nawiązanie oraz rozwój bezpośredniej współpracy służb obu państw w newralgicznych obszarach bezpieczeństwa. Polska Policja dostrzegając w projekcie korzyści dla wzmocnienia bezpieczeństwa, zadeklarowała współpracę na poziomie właściwych merytorycznie Biur Komendy Głównej Policji oraz jednostek organizacyjnych Policji.

Tematem rozmów była walka ze zorganizowaną przestępczością, problematyka oszustw związanych  z kartami płatniczymi, a także badania kryminalistyczne z zakresu cyberprzestępczości. Obie strony podzieliły się swoimi doświadczeniami, wiedzą oraz dobrymi praktykami policyjnymi w wymienionych obszarach.

Konkluzją spotkania było stwierdzenie, że skuteczna odpowiedź organów ścigania na te i inne zjawiska przestępcze leży w ścisłej wzajemnej współpracy oraz wymianie doświadczeń, zaakcentowano także rolę szkoleń i podnoszenia kompetencji merytorycznych funkcjonariuszy Policji jako nieodzownego elementu efektywności działań teraz i w przyszłości.

Przedsięwzięcie to, to pierwszy krok w realizacji projektu rozpoczynający cykl sześciu spotkań bilateralnych o charakterze wizyt studyjnych zaplanowanych, tak w Polsce, jak i na Węgrzech, których program zostanie wzbogacony o kolejne zagadnienia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego obu państw.

(BMWP KGP, foto: Jacek Herok BKS KGP)