Szef polskiej Policji gospodarzem spotkania z Dyrektorem Federalnego Biura Śledczego (FBI)

Data publikacji: 03.11.2021

Christopher A. Wray - Dyrektor Federalnego Biura Śledczego (FBI) złożył wizytę w Komendzie Głównej Policji. Gospodarzem spotkania był Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk. Rozmawiano między innymi o perspektywie pogłębienia współpracy pomiędzy polską Policją a FBI.

2 listopada 2021 roku w Sali im. Generałów Polskiej Policji w Komendzie Głównej Policji miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – na spotkanie z Szefem polskiej Policji przybyli reprezentanci Federalnego Biura Śledczego najwyższego szczebla. Skład amerykańskiej delegacji tworzyli: Pan Christopher Wray – Dyrektor FBI, Pan Scott McCullough – Zastępca Szefa Kancelarii Dyrektora FBI, Pani Sherri Onks – Specjalny Doradca Dyrektora FBI, Pan Michael Malsch, Oficer Łącznikowy FBI w Polsce oraz Pan Matthew Winn – Zastępca Oficera Łącznikowego FBI w Polsce.

Przed rozpoczęciem oficjalnego spotkania Szef Polskiej Policji oraz Dyrektor FBI oddali hołd policjantom poległym na służbie oraz złożyli pamiątkowy wieniec przed tablicą epitafijną w Komendzie Głównej Policji.

Cel dzisiejszej wizyty to zacieśnienie współpracy pomiędzy polską Policją a Federalnym Biurem Śledczym (Federal Bureau of Investigation). Wydarzenie stanowi kontynuację rozmów, które miały miejsce w październiku bieżącego roku podczas delegacji Komendanta Głównego Policji do USA. Wówczas na spotkaniu w Kwaterze Głównej FBI w Waszyngtonie, szef polskiej Policji oraz Dyrektor FBI dyskutowali o perspektywach pogłębienia oraz poszerzenia wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń.

W trakcie dzisiejszej wizyt przedstawicieli FBI w Komendzie Głównej Policji dużo miejsca poświęcono problematyce zwalczania cyberprzestępczości. Gen. insp. Jarosław Szymczyk przyznał, że przestępczość cyfrowa staje się jednym z głównych wyzwań organów ścigania, tak w Polsce, jak i na świecie. Stawia to przed Policją konieczność ciągłego poszukiwania nowych metod działania, a od funkcjonariuszy Policji nieustannego podnoszenia kompetencji, innowacyjnego podejścia oraz umiejętności szybkiej adaptacji do stale zmieniających się trendów oraz modus operandi cyberprzestępców.

Obie strony potwierdziły potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń, przytaczając przykłady konkretnych współczesnych zagrożeń płynących ze świata cyfrowego, do których zaliczyć można obrót kryptowalutami w sieci oraz przybierające na sile zjawisko cyberataków. Komendant Główny Policji wyraził przekonanie, że polska Policja jest należycie przygotowana, by uczestniczyć i wspierać międzynarodowe przedsięwzięcia wymierzone w przestępczość cyfrową.

Temat cyberprzestępczości nie był jedynym, jaki szef polskiej Policji poruszył z przedstawicielami Federalnego Biura Śledczego. Omówiona została także kwestia wzmocnienia wzajemnej współpracy szkoleniowej, między innymi reaktywacji programu szkoleń dla polskich funkcjonariuszy w Quantico. Nie zabrakło również miejsca na dyskusję dotyczącą możliwości rozszerzenia i wzmocnienia współpracy w innych obszarach zwalczania przestępczości kryminalnej.

W spotkaniu udział wzięli także Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Paweł Dobrodziej, Komendant Centralnego Biura śledczego Policji, nadinsp. Paweł Półtorzycki, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Pełnomocnik ds. utworzenia Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, insp. Adam Cieślak oraz Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, insp. Paulina Filipowiak.

(BMWP KGP, zdjęcia: Piotr Maciejczak BKS KGP)