Polska i ukraińska Policja zacieśniają współpracę pionów kryminalnych

Data publikacji: 29.10.2021

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej spotkał się na Ukrainie z kierownictwem Narodowej Policji Ukrainy. Rozmowy dotyczyły zacieśnienia współpracy policyjnej w pionie kryminalnym.

Polska Policja oraz Narodowa Policja Ukrainy od lat pozostają w partnerskich stosunkach, rozwijając nowe obszary współpracy bilateralnej.

W dniach 27-29 września 2021 roku z wizytą na Ukrainie gościł Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. Intencją spotkań z szefostwem ukraińskiej Policji było zacieśnienie współpracy pionów kryminalnych sił Policji obu państw.

Zastępca Komendanta Głównego Policji spotkał się z generałem Policji drugiego stopnia Ihorem Klymenko – Szefem Narodowej Policji Ukrainy. Rozmowa dotyczyła między innymi kwestii negocjacji umowy o współpracy policyjnej z Ukrainą. Zaprezentowana została również struktura organizacyjna ukraińskiej Policji oraz najważniejsze zadania, jakie realizuje.

Podczas spotkania z Zastępcą Szefa Narodowej Policji Ukrainy do spraw kryminalnych, generałem Policji trzeciego stopnia Michaiłem Kuzniecowem, nadinsp. Paweł Dobrodziej wyjaśnił umiejscowienie pionu kryminalnego w strukturze organizacyjnej polskiej Policji, omówił specyfikę jego działań oraz stojące przed nim bieżące i przyszłe wyzwania.

Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego Policji na Ukrainie to kolejne wydarzenie, wpisujące się w proces budowy dobrych i bliskich relacji policyjnych obu państw. Niedawno, bo we wrześniu bieżącego roku, gościła w Polsce delegacja Narodowej Policji Ukrainy, której członkowie mieli okazję wysłuchać prelekcji opracowanych przez biura merytoryczne Komendy Głównej Policji oraz zapoznać się z dobrymi praktykami polskiej Policji w wybranych obszarach.

Podczas wizyty na Ukrainie Zastępcy Komendanta Głównego Policji towarzyszyła Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji insp. Paulina Filipowiak.

(BMWP KGP)