Policjanci CBŚP i KSP wyróżnieni Medalem za Zasługi dla Policji przez MSW Królestwa Hiszpanii

Data publikacji: 08.10.2021

Minister Spraw Wewnętrznych Królestwa Hiszpanii, za pośrednictwem Ambasadora Hiszpanii w Polsce, Pana Francisco Javier Sanabria Valderrama uhonorował Medalem za Zasługi dla Policji policjanta CBŚP nadkom. Jacka Tomaszewskiego oraz policjanta operacyjnego Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji. Uroczystość odbyła się w Ambasadzie Królestwa Hiszpanii w Warszawie.

Policjant z Centralnego Biura Śledczego Policji, nadkom. Jacek Tomaszewski oraz policjant operacyjny z Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji, zostali wyróżnieni przez Ministra Spraw Wewnętrznych Królestwa Hiszpanii Medalem za Zasługi dla Policji ze Wstęgą Białą. Uroczystość odbyła się w minionym tygodniu w Ambasadzie Królestwa Hiszpanii w Warszawie. Funkcjonariusze odebrali odznaczenie wraz z tytułem nadania z rąk Ambasadora Hiszpanii w Polsce, Pana Francisco Javier Sanabria Valderrama. W uroczystości uczestniczyli również, między innymi, Attaché Spraw Wewnętrznych Ambasady Hiszpańskiej, Pani Isabel García-Arroba Mancheño, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak oraz Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, insp. Adam Cieślak.

Uhonorowanie medalem nadkom. Jacka Tomaszewskiego stanowiło wyraz uznania władz hiszpańskich za jego wieloletni wkład w kształtowanie, rozwijanie i wspieranie polsko – hiszpańskiej współpracy policyjnej w szeroko rozumianym zakresie rozpoznania, zwalczania i zapobiegania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Współpraca obejmuje nie tylko wspólne działania z Hiszpańską Policją Krajową, ale również innymi służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego – Guardia Civil, prokuraturą, policjami ze wspólnot autonomicznych, zwłaszcza Mossos d’Escuadra ze Wspólnoty Autonomicznej Katalonii.

Należy zwrócić uwagę, że nie jest to pierwsze wyróżnienie tego policjanta CBŚP przez służby hiszpańskie. W ubiegłym roku do CBŚP wpłynęła informacja o przedstawieniu funkcjonariusza do odznaczenia Medalem za Zasługi dla Guardia Civil. Służba ta wystąpiła z wnioskiem z uwagi na wkład nadkom. Jacka Tomaszewskiego w inicjowanie, organizowanie, wspieranie i udział na terenie Hiszpanii wspólnych działań, które doprowadziły do rozbicia wielu międzynarodowych, zorganizowanych grup przestępczych.