Obchody Święta Policji na Litwie

Data publikacji: 27.09.2021

W dniach 24 - 26 września 2021 roku delegacja Komendy Głównej Policji z Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romanem Kusterem na czele, przebywała na Litwie w miejscowości Szawle w ramach uroczystych obchodów Święta Policji litewskiej. Wyjazd Zastępcy Szefa polskiej Policji był także okazją do podziękowania polskim policjantom oddelegowanym do wsparcia litewskich służb w kryzysie migracyjnym.

Uroczystości odbyły się w związku z obchodzoną 31. rocznicą odzyskania niepodległości przez Litwę oraz 103. rocznicą powołania litewskiej Policji. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu wystosował Pan Renatas Požéla – Generalny Komisarz Policji Republiki Litewskiej.

Program uroczystości centralnych obejmował m.in. uroczysty apel oficerów Policji, wręczenie nagród wyróżniającym się funkcjonariuszom Policji, ślubowanie kadetów Szkoły Policji Litewskiej. Goście mogli również podziwiać pokazy formacji Policji konnej, Policji drogowej, jednostki K9 oraz pododdziału antyterrorystycznego litewskiej Policji ARAS".

Uroczystości były także okazją do rozmowy nadinsp. Romana Kustera z Panią Minister Spraw Wewnętrznych, Szefem Policji oraz Straży Granicznej Republiki Litewskiej, którzy zgodnie podziękowali za wsparcie na granicy udzielane przez polskich policjantów służbom litewskim, wyrażając przy tym uznanie za ich działania oraz postawę – w służbie i poza nią.

Ważną częścią wizyty delegacji polskiej Policji na Litwie było także spotkanie z funkcjonariuszami Oddziałów Prewencji z Poznania oraz Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji, którzy pełnią służbę na Litwie w związku z nasilającym się kryzysem migracyjnym. Nadinsp. Roman Kuster - w imieniu Komendanta Głównego Policji -  podziękował policjantom za ich zaangażowanie, podkreślając jak ważna jest to służba oraz, że stanowi wyraz solidarności partnerskiej w obliczu realnego wyzwania w tej części Europy.

W uroczystościach w Szawle wzięli również udziału dwaj funkcjonariusze Policji z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, członkowie IPA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Zaproszenie wystosował Pan Vytautas Pliuskus – Przewodniczący Litewskiej Sekcji IPA.

Zastępcy Komendanta Głównego Policji podczas uroczystości towarzyszyła Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Paulina Filipowiak.

(BMWP KGP)