Sprawa głośnej interwencji ostatecznie zakończona. Sąd wydał wyrok wobec 22-latki pomawiającej policjanta

Data publikacji: 20.09.2021

W związku z tym, że w przestrzeni medialnej, a szczególnie wśród internautów szerokim echem odbiła się sprawa interwencji z kwietnia 2020 roku w Olsztynie, stosowne jest ostateczne odniesienie się do zakończonego postępowania karnego w tej sprawie. W Sądzie Rejonowym w Olsztynie zapadł wyrok wobec 22-latki publicznie pomawiającej działania policjantów. Młoda kobieta poniesie konsekwencje swoich decyzji.

Interwencja, której okoliczności zostały rozpoznane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, miała miejsce 7 kwietnia 2020 roku przy ul. Sikorskiego w Olsztynie. Jej fragment został nagrany przez jej uczestniczkę, a film został opublikowany w Internecie na portalu społecznościowym. W związku z licznymi i niesprawiedliwymi komentarzami w tej sprawie, a także z falą nienawiści skierowaną wobec funkcjonariuszy, Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wydał oświadczenie, w którym informował o faktycznym przebiegu interwencji, jej okolicznościach i zachowaniu 22-latki, wobec której została ona podjęta. Podkreślał też, że nagranie zawierało jedynie subiektywnie wybrany przez autorkę fragment interwencji, a zawarta w nim rozmowa policjanta z kobietą jest wyrwana z kontekstu i nadinterpretowana przez komentujących. Liczne komentarze osób, które ta sprawa zainteresowała, często nienadające się do cytowania ze względu na wulgarny charakter oraz treści obraźliwe w stosunku do policjantów, oraz Policji w ogóle, powstały w oparciu, o niepełny obraz przebiegu interwencji, jej uczestników i sposobu zakończenia.

22-latka odnosząc się do tej sytuacji w mediach społecznościowych, zaklinała rzeczywistość i broniła się, atakując nie tylko funkcjonariusza, który wobec niej interweniował, ale całe policyjne środowisko. W pogoni za tanią sensacją niektórzy pracownicy mediów oraz internauci uwierzyli w słowa 22-letniej kobiety, która wprowadziła w błąd opinię publiczną oraz naraziła interweniującego policjanta na falę hejtu i obraźliwych ataków wymierzonych w niego i jego bliskich. Sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia, poruszyła środowisko policyjne — godziła w dobre imię służby i poddawała pod wątpliwość profesjonalizm funkcjonariuszy KMP w Olsztynie. Wersja wydarzeń przedstawiona przez kobietę została zweryfikowana przez fakt przypadkowego zarejestrowania interwencji przez operatora Telewizji Olsztyn. Dzięki temu było możliwe opublikowanie przebiegu całej interwencji i rzetelnej interpretacji zdarzenia w całości, a nie jedynie na podstawie wybranych fragmentów opublikowanych przez 22-latkę.

Sprawa ostatecznie trafiła do sądu. Poniżej przytaczamy treść wyroku, który jest najlepszym komentarzem i podsumowaniem tej historii.

Zarzuty

22-latka została oskarżona o posiadanie wbrew przepisom obowiązującej ustawy ziela konopi innych niż włókniste, ujętych w wykazie środków odurzających tj. o popełnienie czynu z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Kolejny zarzut dotyczył stosowania przez oskarżoną przemocy w postaci siły fizycznej, w celu zmuszenia funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie do zaniechania prawnej czynności służbowej polegającej na kontroli bagażu podręcznego. 22-latka szarpała funkcjonariusza za rękę oraz za odzież wyrywając przy tym przedmiot kontroli i naruszając tym samym nietykalność cielesną policjanta w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych. Ostatni zarzut mówił o pomówieniu olsztyńskiego policjanta o popełnienie przestępstwa tworzenia fałszywych dowodów, co naraziło policjanta na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zawodu policjanta. Fałszywe informacje szkalujące dobre imię funkcjonariusza 22-latka publikowała, używając środków społecznego przekazu, na łamach stron internetowych lokalnych mediów i portali społecznościowych.

Orzeczenie

Sąd Rejonowy w Olsztynie po rozpoznaniu sprawy związanej z posiadaniem substancji odurzających zdecydował o umorzeniu postępowania karnego ze względu na nieznaczną ilość posiadanych substancji.

Olsztyński sąd uznał natomiast oskarżoną za winną popełnienia przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. 22-latka została także oskarżona o pomówienie policjanta, używając środków społecznego przekazu i portali społecznościowych oraz o tworzenie fałszywych dowodów zamieszczając i publikując oświadczenie pomawiające działania policjanta. Decyzją sądu 22-latka za ww. przestępstwa została skazana na łączną karę 7 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.

Oskarżona została również zobowiązana do zapłaty kwoty 4 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego policjanta tytułem zadośćuczynienia oraz kwoty 6 tys. zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych na ustanowienie pełnomocnika.

Jednym z najważniejszych punktów związanych z wyrokiem sądu jest orzeczenie wobec oskarżonej obowiązku podania do publicznej wiadomości wyciągu prawomocnego wyroku poprzez umieszczenie jego treści w wydaniu internetowym Gazety Olsztyńskiej przez okres 1 miesiąca.

Wyrok uprawomocnił się w dniu 23.08.2021 roku i podlega wykonaniu.

(KMP w Olsztynie)