W MSWiA o nowej ustawie modernizacyjnej dla służb MSWiA

Data publikacji: 13.09.2021

W poniedziałek (13 września br.) odbyło się spotkanie wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA. Strona rządowa przedstawiła propozycje dotyczące nowej ustawy modernizacyjnej, której budżet – na cztery lata - wyniesie 10 miliardów 30 milionów złotych.

Na łączną kwotę ponad 10 miliardów złotych składają się dwie części. Pierwszy segment to część inwestycyjna, czyli m.in. nowy sprzęt, wyposażenie osobiste funkcjonariuszy czy inwestycje budowlane. W sumie na inwestycje zostaną przeznaczone 4 miliardy 364 miliony złotych.

Drugi segment nowej ustawy modernizacyjnej to wzmocnienie etatowe służb mundurowych oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych. Łącznie na tę część zaproponowano 5 miliardów 666 milionów złotych. Będą to kwoty dodatkowe, poza waloryzacją płac w sferze budżetowej.

Strona rządowa zaproponowała, aby w 2022 r. w pierwszym roku obowiązywania nowej ustawy, wzmocnić motywacyjny system uposażeń w służbach mundurowych średnio o 200 zł na etat (217 złotych z nagrodą roczną). Do tego wzrostu uposażenia funkcjonariusze mogą doliczyć średnio na etat kolejne 271 złotych (z nagrodą roczną), które otrzymają od początku 2022 r. w ramach waloryzacji płac w sferze budżetowej. Oznacza to, że zgodnie z propozycją rządową od 1 stycznia 2022 r. średnie uposażenie funkcjonariusza służb mundurowych MSWiA wzrośnie – wraz z nagrodą roczną - o 488 złotych.

Zgodnie z propozycją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kolejnym roku obowiązywania ustawy, czyli od 1 stycznia 2023 r., dodatek dla wszystkich funkcjonariuszy wzrośnie o średnio 209 złotych (226 złotych z nagrodą roczną). Oznacza to, że po 1 stycznia 2023 r. – zgodnie z propozycją MSWiA – funkcjonariusz będzie zarabiał średnio o 714 złotych więcej niż obecnie. Dodatkowo strona związkowa podniosła w tym aspekcie kwestie konieczności waloryzacji uposażeń również w 2023 r. 

Strona związkowa w trakcie dyskusji, odnosząc się do propozycji MSWiA, zawnioskowała o zwiększenie kwot podwyżki uposażeń. Postanowiono, iż uzgodnienie w tym zakresie będzie przedmiotem kolejnego spotkania, które zaplanowano na 20 września br. 

Dodatkowo podczas spotkania wynegocjowano odmrożenie funduszu nagród zarówno w 2021, jak i w 2022 roku.

W poniedziałkowym (13 września br.) spotkaniu wzięli udział: Maciej Wąsik - sekretarz stanu w MSWiA; Rafał Jankowski - przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów; Marcin Kolasa - przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej; Krzysztof Oleksak - przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”; Bartłomiej Mickiewicz - przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Krzysztof Hetman - przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

(Źródło: MSWiA)