Pamiętamy!

Data publikacji: 13.09.2023

Nasi Koledzy podinspektor Józef Kula i aspirant sztabowy Kazimierz Knoblich zginęli na służbie 27 lat temu, aspirant sztabowy Jarosław Amrozy zmarł 22 lata temu. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci!

PODINSPEKTOR JÓZEFPodinspektor Józef Kula KULA
ur. 1952 r. - zm. 1996 r.
Specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

Służbę w Milicji Obywatelskiej rozpoczął 14 grudnia 1974 r. na stanowisku milicjanta-kontrolera kompanii ruchu drogowego Komendy Miejskiej i Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Opolu. W 1975 r. ukończył Szkołę Ruchu Drogowego MO w Piasecznie, a następnie Wyższą Szkołę Oficerską w Szczytnie. W 1991 r. uzyskał tytuł magistra administracji w Akademii Spraw Wewnętrznych.

W czasie 22 lat służby w Policji zajmował kolejno stanowiska w pionie ruchu drogowego komendy miejskiej, powiatowej oraz wojewódzkiej w Opolu - od milicjanta-kotrolera do specjalisty.

Podinspektor Józef Kula był dobrym i skutecznym policjantem. Zdyscyplinowany, sumienny i koleżeński, wyróżniał się odwagą i zdecydowaniem w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Za nienaganną postawę i osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany przez przełożonych.

13 września 1996 r. podinsp. Józef Kula, w trakcie wykonywania zadań związanych z zabezpieczeniem wyścigu kolarskiego „Tour de Pologne”, zginął tragicznie w wypadku samochodowym wraz z aspirantem sztabowym Kazimierzem Knoblichem.

ASPIRANT SZTABOWY  KAZIMIERZAspirant sztabowy Kazimierz Knoblich KNOBLICH
ur. 1956 r. - zm. 1996 r.
Asystent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu

Służbę w Milicji Obywatelskiej rozpoczął 7 grudnia 1981 r. na stanowisku milicjanta-kontrolera grupy ruchu drogowego Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Opolu.

Po ukończeniu Szkoły Ruchu Drogowego MO w Piasecznie został skierowany do służby w Komendzie Miejskiej MO w Prudniku, gdzie w latach 1985-1988 zajmował stanowisko kierownika grupy ruchu drogowego, a następnie kierownika sekcji ruchu drogowego Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji w Głubczycach. Od 1991 r. pracował na stanowisku asystenta Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Wykonując obowiązki służbowe, wykazywał profesjonalizm i zaangażowanie. Był dobrym, skutecznym policjantem. Zdyscyplinowany, sumienny i odważny. Za nienaganną postawę i osiągnięcia w służbie był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany przez przełożonych.

13 września 1996 r., aspirant sztabowy Kazimierz Knoblich, w trakcie wykonywania zadań związanych z zabezpieczeniem wyścigu kolarskiego „Tour de Pologne”, zginął tragicznie w wypadku samochodowym wraz z podinspektorem Józefem Kulą.

ASPIRANT SZTABOWY  JAROSŁAWAspirant sztabowy Jarosław Amrozy AMROZY
ur. 1956 r. - zm. 2001 r.
Asystent Referatu Dochodzeniowo-Śledczego Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie

Służbę rozpoczął 16 grudnia 1987 r. na stanowisku milicjanta posterunku kolejowego Milicji Obywatelskiej Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Szczytnie. Po przeszkoleniu w Szkole Podoficerskiej Milicji Obywatelskiej w Słupsku został dzielnicowym I referatu dzielnicowych Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Szczytnie, a następnie starszym asystentem sekcji dochodzeniowo-śledczej wydziału policji kryminalnej Komendy Rejonowej Policji w Szczytnie.

W 1994 r. ukończył szkołę aspirantów w Szkole Policji w Pile i został mianowany na stopień aspiranta Policji.

Od 1996 r., starszy asystent sekcji dochodzeniowo-śledczej Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji w Szczytnie. Od 1999 r. pracował w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie, najpierw na stanowisku młodszego specjalisty sekcji dochodzeniowo-śledczej Wydziału Kryminalnego, następnie asystenta referatu dochodzeniowo-śledczego sekcji kryminalnej.

Aspirant sztabowy Jarosław Amrozy był dobrym i skutecznym policjantem. Dzięki doświadczeniu i zdobytej wiedzy przyczynił się do wielu sukcesów w zwalczaniu przestępczości. Za zaangażowanie i dobre wyniki w służbie wielokrotnie nagradzany przez przełożonych, w 2000 r. otrzymał brązową odznakę „Zasłużony Policjant”.

13 września 2001 r. aspirant sztabowy Jarosław Amrozy zmarł w wyniku zawału serca.

(KGP/js)