Oficerowie Łącznikowi Słowacji i Francji w Polsce odznaczeni Srebrnymi Medalami za Zasługi dla Policji

Data publikacji: 26.08.2021

W dniu 26 sierpnia 2021 roku Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Paweł Dobrodziej udekorował Srebrnymi Medalami za Zasługi dla Policji dwóch zagranicznych Oficerów Łącznikowych pełniących służbę w Polsce. Wyróżnienia przyjęli reprezentujący Policję francuską Olivier Ordas oraz słowacką Peter Juritka.

Uroczystość zorganizowana została w siedzibie Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji. Zarówno Olivier Ordas, jak i Peter Juritka to oficerowie z kilkuletnim stażem służby w naszym kraju. Ich misja w Polsce to czas konsekwentnej pracy na rzecz budowy dobrych relacji na płaszczyźnie współpracy policyjnej oraz wspierania inicjatyw umacniających bezpieczeństwo.

Nadinsp. Paweł Dobrodziej, zwracając się do wyróżnionych policjantów, podkreślił ich zasługi na rzecz rozwoju wielopłaszczyznowej współpracy policyjnej oraz pomocy w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Dziękując za współpracę oraz podkreślając wynikające z niej obustronne korzyści, życzył głównym gościom spotkania dalszych sukcesów zawodowych oraz osobistej pomyślności.

We wrześniu 2021 roku Pan Olivier Ordas kończy misję na stanowisku Attaché ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy Ambasadzie Francji w Polsce, z kolei misja Pana Petera Juritki upływa w październiku bieżącego roku.

W swoich słowach do zebranych udekorowani zagraniczni oficerowie podziękowali za akt wyróżnienia ich służby Srebrnymi Medalami za Zasługi dla Policji, odnieśli się także do zbliżającego się końca powierzonej misji w Polsce, podkreślając, że był to dla nich ważny i obfitujący w ciekawe doświadczenia rozdział w ich życiu zawodowym i osobistym.

W uroczystości udział wzięło Kierownictwo Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Biura Kryminalnego KGP oraz Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił również Pan Martin Cimerman – Zastępca Ambasadora Republiki Słowackiej w Polsce.

(BMWP KGP)