Święto Policji w CBŚP – odsłonięcie Miejsca Pamięci „Utracone Pióra”

Data publikacji: 23.07.2021

Tegoroczne obchody Święta Policji w CBŚP były nie tylko okazją do podziękowań, gratulacji, czy wyróżnień odznaczeniami państwowymi i resortowymi policjantów i pracowników CBŚP, ale był to także niezwykle ważny moment uhonorowania poległych w służbie policjantów, których nazwiska upamiętnione zostały na Tablicy Pamięci „Utracone pióra”.

Obchody Święta Policji w Centralnym Biurze Śledczym Policji rozpoczęły się wczoraj w Katedrze Polowej Wojska Polskiego mszą św. odprawioną w intencji poległych policjantów, funkcjonariuszy i pracowników CBŚP oraz ich rodzin. Mszę celebrował Jego Ekscelencja ks. abp Józef Guzdek. Ksiądz arcybiskup modlił się ze zgromadzonymi, dziękując za ofiarną służbę w walce ze „złem, szczególnie niebezpiecznym, bo złem zorganizowanym”, jednocześnie prosząc o błogosławieństwo i siłę wytrwania w niezłomności. We mszy uczestniczyli przedstawiciele rodzin policjantów CBŚP poległych w służbie.

Uroczysta zbiórka, która miała miejsce na placu przed siedzibą CBŚP rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi CBŚP nadinsp. Pawłowi Półtorzyckiemu, przez dowódcę uroczystości nadkom. Radosława Gosa. Następnie podniesiono flagę na maszt przy dźwiękach Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej odegranego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji, a odśpiewanego przez Kompanię Reprezentacyjną Policji.

Zgromadzonych powitał komendant CBŚP, nadinsp. Paweł Półtorzycki mówiąc: Dzisiejsza uroczystość to radość, ponieważ jak co roku możemy obchodzić Święto naszej formacji - polskiej Policji, a w szczególności naszego Centralnego Biura Śledczego Policji, to także fakt, że po bardzo trudnym okresie walki z pandemią, kiedy ponad 30 procent stanu osobowego naszego Biura dotknęła ta podstępna i nieprzewidywalna choroba … możemy mieć nadzieję na powrót do normalności. W tym czasie, tak odmiennym od rzeczywistości, do której przywykliśmy pokazaliście jak ważne jest dla Was bezpieczeństwo naszego kraju i jego obywateli w obszarze zwalczania przestępczości zorganizowanej. Efekty i sukcesy, które przez ten czas odnieśliśmy nie byłyby możliwe bez zaangażowania, poświęcenia i ogromnej determinacji policjantów i pracowników wykonujących z oddaniem swoje obowiązki.

W trakcie przemówienia komendant podkreślił, że na ten dzień czekaliśmy bardzo długo. Projekt stał się rzeczywistością. W uroczysty sposób odsłonimy miejsce pamięci poświęcone funkcjonariuszom CBŚ KGP/CBŚP, którzy zginęli w związku ze służbą. Nasi przyjaciele, którzy oddali swoje życie w służbie będą nie tylko w naszych sercach, ale także tu z nami, w „robocie”, która nakręcała ich życie, ale też to życie im odebrała… Miejsce Pamięci stanie się miejscem ocalenia ich historii z niepamięci.

Pan komendant złożył także gratulacje odznaczonym i awansowanym. Swoją przemowę nadinsp. Paweł Półtorzycki zakończył życzeniami kolejnego spokojnego, zdrowego i szczęśliwego zarówno na polu zawodowym, jak i osobistym roku.

Następnie komendant CBŚP udekorował wyróżnionych Medalami za Długoletnią Służbę, Medalami za „Zasługi dla Policji”, Odznaką "Zasłużony Policjant" oraz Odznaką Okolicznościową „Medal 20-lecia utworzenia Centralnego Biura Śledczego”. Panu generałowi towarzyszyli Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Adam Cieślak, insp. Mariusz Kudela i insp. Piotr Stasiak.

Podczas tegorocznych obchodów Święta Policji w CBŚP nastąpiło odsłonięcie Miejsca Pamięci „Utracone pióra” upamiętniającego policjantów Biura poległych w służbie. To wyjątkowe miejsce jest wyrazem hołdu oddanego kolegom, którzy oddali Ojczyźnie to co mieli najcenniejszego – swoje życie. Przecięcia wstęgi, a tym samym odsłonięcia Miejsca Pamięci dokonali: nadinsp. Paweł Półtorzycki Komendant CBŚP, mł. insp. w st. spocz. Irena Zając Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Jarosław Twardowski Prezes Zarządu Fundacji KGHM „Polska Miedź” i Marta Babienko-Olszewski autorka projektu. Ta niezapomniana chwila nastąpiła w obecności rodzin poległych funkcjonariuszy, zaproszonych gości oraz policjantów i pracowników CBŚP. W uroczystości uczestniczył ks. płk SG Zbigniew Kępa, który poświęcił Miejsce Pamięci.

Uroczyste obchody tegorocznego Święta Policji w CBŚP zakończyła defilada w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Policji ze sztandarem Centralnego Biura Śledczego Policji.

Film Święto Policji w CBŚP – odsłonięcie Miejsca Pamięci "Utracone Pióra"

Pobierz plik Święto Policji w CBŚP – odsłonięcie Miejsca Pamięci "Utracone Pióra" (format mp4 - rozmiar 47.21 MB)

Pliki do pobrania