Nowe przepisy o szkoleniu podstawowym policjantów

Data publikacji: 10.11.2010

Absolwenci takich kierunków jak prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne będą odbywali szkolenie zawodowe podstawowe tylko w zakresie uzupełniającym - to tylko niektóre zmiany, które przewiduje zmienione Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji.

Policjanci absolwenci takich kierunków jak prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne będą odbywali szkolenie zawodowe podstawowe tylko w zakresie uzupełniającym.

Najważniejszą zmianą w przepisach jest możliwość zawierania przez Komendanta Głównego Policji porozumień z wyższymi uczelniami, które prowadząc wymienione kierunki studiów będą realizowały część zagadnień z policyjnego szkolenia podstawowego. Absolwent takiej uczelni, w ramach szkolenia zawodowego, będzie odbywał szkolenie tylko w zakresie uzupełniającym tak, by wyrównać różnice programowe między zrealizowanym przez uczelnię programem a zakresem treści szkolenia podstawowego.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji zostało opublikowane w Dzienniku ustaw nr 209 z 5 listopada 2010 r. Zacznie obowiązywać 14 dni od jego ogłoszenia.