Nowe samochody dla dolnośląskich policjantów

W poniedziałek odbyła się w Kłodzku konferencja zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu poświęcona realizacji unijnego projektu pt. „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska – etap II”. Po konferencji Marszałek Sejmu RP – Grzegorz Schetyna wziął udział w uroczystym przekazaniu radiowozów zakupionych w ramach projektu dla dolnośląskich policjantów.

Celem I etapu projektu pt. „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska” jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości tego regionu i podniesienie standardu obsługi turystów poprzez modernizację bazy obiektów komisariatów Policji. Projekt zakłada modernizację obiektów policyjnych w Lądku Zdrój, Bystrzycy Kłodzkiej, Kudowie Zdrój, Nowej Rudzie, Mieroszowie, Kamiennej Górze, Lubawce, Polanicy Zdrój oraz Szklarskiej Porębie. Planowany termin realizacji całego przedsięwzięcia to lata 2010 – 2013. Wartość projektu to ponad 10 milionów złotych.

II etap projektu natomiast ma na celu podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa w miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych tak, aby turyści i kuracjusze czuli się bezpiecznie w miejscu odpoczynku i leczenia. Zakłada on doposażenie jednostek Policji z Jeleniej Góry, Kamiennej Góry i Kłodzka w samochody, które umożliwią szybkie i bezpieczne przemieszczanie nawet w trudnym górskim terenie. W ramach projektu zostało zakupionych 6 samochodów terenowych oznakowanych, które umożliwią szybkie reagowanie tak, aby działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego były skuteczne. Powyższy projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu to ponad milion złotych.