Odznaczenia dla zasłużonych i mianowanie na pierwszy stopień oficerski Policji

Data publikacji: 10.06.2021

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się uroczystość, podczas której wyróżniono za szczególne zasługi policjantów i pracowników Policji oraz wręczono akty mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kujawsko-pomorski garnizon zyskał 64 podkomisarzy. Szczególne słowa uznania usłyszał policjant z KMP w Bydgoszczy za uratowanie kobiety, a także dwaj funkcjonariusze, którzy odznaczeni zostali za zasługi poza granicami Ojczyzny.

Dzisiaj (10.06.21) na placu Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy w obecności Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji, Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Kierownictwa Policji odbyła się szczególna uroczystość. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Piotr Leciejewski wręczył 41 funkcjonariuszom akty mianowania na I stopień oficerski. Są to policjanci, którzy ukończyli studia lub specjalistyczny kurs i zdali egzamin w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Komendant Wojewódzki pogratulował nowo mianowanym podkomisarzom oraz życzył im dużo policyjnego szczęścia, kolejnych awansów i realizacji swoich pasji, zwłaszcza tej głównej, jaką jest służba w Policji. Prosił też, aby dawali odpowiedni przykład przyszłym podwładnym, bo pojawienie się na policyjnym mundurze pagonów oficerskich zobowiązuje.

Po nominacjach przyszedł czas na wyróżnienia. W pierwszej kolejności zaszczyt ten przypadł dwóm policjantom z komendy wojewódzkiej i komendy miejskiej w Bydgoszczy, którzy na wniosek Komendanta Głównego Policji decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zostali odznaczeni Odznaką Honorową „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”. Komendant Wojewódzki, doceniając ich służbę na misji, podziękował za godne reprezentowanie nie tylko kujawsko-pomorskiego garnizonu, ale polskiej Policji w ogóle.

Następnie, za dzielenie się bezcennym darem, jakim jest krew, odznakami I, II i III stopnia Honorowego Dawcy Krwi zostało wyróżnionych sześciu policjantów i dwoje pracowników cywilnych Policji. Komendant Wojewódzki symbolicznie uchylił czoła przed wyróżnionymi i serdecznie podziękował za tę godną naśladowania postawę. Zachęcał jednocześnie innych, którym zdrowie na to pozwala, do przyłączenia się do naszego Klubu HDK.

Uroczystość ta była też okazją, by szczególnie podziękować i pogratulować policjantowi z KMP w Bydgoszczy, który szybką reakcją i profesjonalnie udzieloną pierwszą pomocą uratował życie kobiecie. Dziękując funkcjonariuszowi Komendant Wojewódzki podkreślił, że jest wzorem do naśladowania nie tylko dla policjantów i pracowników Policji, ale wszystkich obywateli.

Na zakończenie słowa podziękowania insp. Piotr Leciejewski skierował do Dyrektora Wojewódzkiego Stacji Pogotowia Ratunkowego Pana Krzysztofa Tadrzaka za misję jaką zarówno On, jak i ratownicy medyczni wypełniają każdego dnia, niosąc pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują.

Pliki do pobrania