Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej dla włoskiego policjanta

Data publikacji: 09.06.2021

Prezydent RP Andrzej Duda nadał Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej włoskiemu policjantowi Ispettore Superiore della Polizia di Stato w stanie spoczynku, Giuseppe Mura. Order nadawany jest cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.

W Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Rzymie, 8 czerwca br., w imieniu Prezydenta RP, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Włoskiej Anna Maria Anders wręczyła odznaczenie włoskiemu policjantowi w stanie spoczynku, Panu Giuseppe Mura. W latach 80. był on szefem Biura ds. Cudzoziemców w Komendzie Policji, w sąsiadującej z Rzymem, Latinie i  sprawował nadzór nad największym wówczas we Włoszech obozem dla uchodźców "Roberto Rossi Longhi", gdzie w oczekiwaniu na uzyskanie azylu politycznego i otrzymanie wizy w ramach programów zamorskich przebywali bardzo liczni nasi rodacy. W swoim wystąpieniu Pani Ambasador podkreśliła, że Inspektor Giuseppe Mura został wyróżniony orderem za bardzo pozytywne nastawienie do spraw Polski i Polaków i dużą wrażliwość, jaką wykazywał wobec przebywających w obozie dla uchodźców kobiet i dzieci. Pani Ambasador podziękowała także za udział w uroczystości obecnemu komendantowi policji w Latinie,  Questore Michele Maria Spina oraz funkcjonariuszom Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego włoskiego MSW, którzy na co dzień współpracują z polskim oficerem łącznikowym Policji przy Ambasadzie RP w Rzymie i przyczyniają się do wzmocnienia stosunków dwustronnych w dziedzinie bezpieczeństwa między Polską a Włochami. 

Informacja temat uroczystości na stronie włoskiej Policji: La Polonia premia il poliziotto in pensione ►

(BMWP KGP / kp)