Pożegnanie śp. Huberta Szymkowiaka

Data publikacji: 23.04.2021

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna z/s w Katowicach ze smutkiem i ogromnym żalem informuje, że 14 kwietnia 2021 roku zmarł Pan Hubert Szymkowiak - wieloletni członek zarządu stowarzyszenia oraz społeczny opiekun Grobu Policjanta Polskiego – Miejsca Pamięci Narodowej.

Śp.
Hubert Szymkowiak
1931 – 2021

na zdjęciu świętej pamięci Hubert Szymkowiak

Śp. Hubert Szymkowiak był od 30 lat wybitnym wolontariuszem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku Ponadto był jednym z założycieli Katowickiego Oddziału naszego stowarzyszenia.

Od początku swojego wolontariatu, na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, uczynił jako priorytet propagowanie w środowisku młodzieżowym i policyjnym działania w duchu patriotycznym i szacunku dla historii Ojczyzny. Najwięcej pracy społecznej wkładał w proces edukacyjny młodzieży, propagując w tym środowisku historię Policji II RP, udziału jej funkcjonariuszy w II wojnie światowej oraz ich martyrologii jako ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego.

Od 1991 roku poprzez współpracę z władzami samorządowymi Miasta Katowice inicjował obchody upamiętniające Ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Był współorganizatorem ogólnopolskiej akcji (1990-1991) mającej na celu uhonorowanie pośmiertne odznaczeniami za udział w Kampanii Wrześniowej 1939 funkcjonariuszy Policji II RP.  W wyniku tego, Medalem „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939" zostało uhonorowanych pośmiertnie 250 funkcjonariuszy Policji II RP – Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Był współorganizatorem ogólnopolskiej akcji społeczno-informacyjnej, mającej na celu budowę Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje oraz akcji społecznej - budowy na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach - Grobu Policjanta Polskiego, który obecnie jest Miejscem Pamięci Narodowej.

W latach 2000 - 2002 był współorganizatorem ogólnopolskiej akcji upamiętnienia zamordowanych policjantów II RP przez sowietów podczas II wojny światowej. W roku 2002 w wyniku tej akcji, w Jasnogórskim Klasztorze została odsłonięta i poświecona Tablica „Gloria Victis" w hołdzie zamordowanym, wiosną 1940 roku, przez NKWD policjantów II RP - Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Był współorganizatorem ogólnopolskiej akcji społeczno - informacyjnej (2002-2007) o ustanowienie 13 kwietnia Dniem Pamięci o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej, który został uchwalony 14.11.2007 roku poprzez aklamację Sejmu RP jako oddanie hołdu Ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

W latach 1993 - 2015, brał udział z ramienia zarządu stowarzyszenia jako współorganizator ogólnopolskich uroczystości przed Grobem Policjanta Polskiego w Katowicach, upamiętniających policjantów II RP - Ofiary Zbrodni Katyńskiej (kwiecień) oraz 17 września 1939 r. - agresję sowiecką na Polskę (wrzesień).

 

Śp. Hubert Szymkowiak

Za wolontariat na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszania Rodzina Policyjna 1939 r. został m.in. uhonorowany:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
  • Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji,
  • Medalem Pro Patria,
  • Medalem Pro Memoria,
  • Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,
  • Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego,
  • Ryngrafem Honorowym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku

W imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku z/s w Katowicach

na ręce najbliższych Śp. Huberta Szymkowiaka
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Źródło: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku