Projekt “Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna”

Data publikacji: 20.04.2021

Komenda Stołeczna Policji, w partnerstwie z norweskim ID-Center oraz Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, przystępują do realizacji projektu “Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna”, w ramach programu Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021. W jego trakcie zrealizowanych zostanie szereg przedsięwzięć z udziałem międzynarodowej grupy ekspertów zajmujących się problematyką oceny autentyczności dokumentów oraz weryfikacji tożsamości.

Planowane działania będą także służyć profesjonalnej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. Przygotowanie do skutecznej realizacji zadań w obliczu zagrożeń związanych z nielegalnym wykorzystywaniem dokumentów ma istotny wymiar europejski, stanowiąc niezbędny element zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na różnych płaszczyzna

Przeprowadzenie tego specjalistycznego doskonalenia zawodowego, o charakterze międzynarodowym i międzyinstytucjonalnym, ma również na celu stworzenia warunków, do nabycia odpowiednich kompetencji i umiejętności przez osoby zobowiązane do dokonywania kontroli dokumentów.

Elementem inicjującym przedsięwzięcia będzie ekspercka Konferencja Inauguracyjna, która ze względu na sytuację epidemiczną, zostanie zrealizowana w trybie telekonferencji i odbędzie się w dniach 22 i 23 kwietnia 2021 roku.

Osoby zainteresowane aplikowaniem do udziału mogą kontaktować się z kom. Marcinem Lemieszkiem, ekspertem Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, członkiem Komitetu Organizacyjnego, za pośrednictwem e-maila: marcin.lemieszek@ksp.policja.gov.pl.

Podjęte już prace organizacyjno-przygotowawcze pozwoliły pozyskać informacje o zainteresowaniu projektem KSP ze strony szeregu instytucji, służb i placówek naukowych. Przedsięwzięcie pozwoli także przygotować szereg merytorycznych materiałów, które trafią do wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (WSPol. w Szczytnie), Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych (PSRiBS) i Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych oraz Biura Edukacji Historycznej KGP, które udostępniło swój obiekt na potrzeby centrum wideokonferencyjnego.

(KSP / kp)

Pliki do pobrania