Zaproszenie na wykład

Data publikacji: 30.03.2021

W Instytucie Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku, 19 kwietnia 2021 roku, Pani dr Beata Baran z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wygłosi wykład objęty tematyką Jej książki habilitacyjnej, zatytułowany: Zastosowanie Kodeksu postępowania karnego w procedurach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych - Policja, SG, ABW, AW, SOP.

Z uwagi na poruszaną w nim problematykę, a także na możliwość dyskusji z Wykładowcą, przewidujemy możliwość prowadzenia wykładu w formie otwartej, na platformie cyfrowej Microsoft - Teams.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału zainteresowanych tą problematyką funkcjonariuszy.