Nowi funkcjonariusze w szeregach podlaskiej Policji

Data publikacji: 12.03.2021

Nowo przyjęci policjanci ślubowali „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. Rotę ślubowania od 8 funkcjonariuszy przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc.

Dziś, 12.03.2021 r., w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. W uroczystości uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc wraz z Zastępcami oraz kapelanem podlaskiej Policji, kadrą kierowniczą i przedstawicielami związków zawodowych. Rotę ślubowania od policjantów przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc. Ośmiu funkcjonariuszy ślubowało m.in. „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. Policjanci musieli wcześniej sprostać wymogom stawianym kandydatom do służby i przejść wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. W pierwszym tegorocznym naborze, do służby w garnizonie podlaskim przyjęto łącznie 4 policjantki i 22 policjantów.

(KWP w Białymstoku / mw)