Ślubowanie nowo przyjętych policjantów oraz wręczenie odznak „Zasłużony Policjant”

Data publikacji: 12.02.2021

W 2021 roku szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło już 90 nowo przyjętych policjantów. Ich ślubowanie, w związku z panującą pandemią, różniło się od tych poprzednich i przebiegało w ścisłym reżimie sanitarnym. Z tego też względu rota ślubowania składana była przez funkcjonariuszy w jednostkach terenowych, do których zostaną przydzieleni po zakończeniu kursu podstawowego. W stolicy Dolnego Śląska podczas ślubowania 12 spośród przyjętych policjantów, miało również miejsce inne podniosłe wydarzenie. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski wyróżnił 24 dolnośląskich funkcjonariuszy wzorowo pełniących służbę na rzecz bezpieczeństwa, wręczając im odznaczenia „Zasłużony Policjant”.

Służba w Policji to atrakcyjny i ciekawy zawód, który daje możliwość nieustającego rozwoju, nauki oraz realizacji własnych pasji. Policja jest nowoczesną instytucją dostosowującą się do zmian ekonomicznych, społecznych i cywilizacyjnych. Pełniąc służbę w różnorodnych komórkach organizacyjnych Policji, funkcjonariusze pracują z wykorzystaniem najnowszych technologii i sprzętu. Dolnośląska Policja współpracuje również z tożsamymi instytucjami z całej Europy, a polscy policjanci biorą udział w misjach pokojowych. Wraz ze zmieniającą się rzeczywistością przed funkcjonariuszami pojawiają się nowe wyzwania, które mogą podejmować dzięki wielu szkoleniom i możliwościom rozwijania własnych kompetencji. Jednak przede wszystkim służba w Policji to działanie na rzecz bezpieczeństwa innych, pomoc bezbronnym i pokrzywdzonym, które stanowi źródło ogromnej satysfakcji.

Już na samym początku roku 2021 kolejnych kilkudziesięciu dolnoślązaków zdecydowało się związać swoje życie z niebieskim mundurem i zasilić szeregi garnizonu dolnośląskiego. Słowa roty ślubowania w jednostkach terenowych wypowiedziało 90 nowo przyjętych policjantów, w tym 31 policjantek. W samym Wrocławiu spotkanie służbowe, podczas którego ślubowanie złożyło 12 z nich, odbyło się na terenie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu przy ul. Pretficza i połączone zostało z odznaczeniem dolnośląskich funkcjonariuszy wzorowo pełniących służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski wręczył odznaczenia „Zasłużony Policjant” 24 policjantom i policjantkom, którzy zostali uhonorowani za długoletnią służbę pełną poświęcenia i zaangażowania.

Nowo przyjęci funkcjonariusze, po zakończeniu szkolenia podstawowego, zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego. W tym roku planowane są jeszcze kolejne przyjęcia:

  • 23 lutego 2021 r
  • 20 kwietnia 2021 r.
  • 13 lipca 2021 r.
  • 15 września 2021 r.
  • 3 listopada 2021 r.
  • 30 grudnia 2021 r.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 bądź w komendach miejskich i powiatowych województwa. Dolnośląska Policja rekrutuje cały czas i zaprasza w swoje szeregi.

Zapoznaj się z informacją znajdującą się w zakładce Służba w Policji i zostań jednym z nas!

(KWP we Wrocławiu / mw)