I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. dr Piotr Ostrowski pożegnał się z policyjnym mundurem

Data publikacji: 08.02.2021

Po blisko 30 latach służby z policyjnym mundurem pożegnał się I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie inspektor dr Piotr Ostrowski. Odchodzący na emeryturę komendant odpowiedzialny był za nadzór nad pionem prewencji w zachodniopomorskim garnizonie Policji.

Inspektor dr Piotr Ostrowski służbę w Policji rozpoczął 22.08.1991 roku i od początku, przez cały czas, związany był z Policją w naszym regionie. Swoje bogate doświadczenie budował początkowo w pionie kryminalnym, zajmując się rozpracowywaniem przestępstw gospodarczych oraz prowadząc postępowania przygotowawcze w Wydziale Dochodzeniowo – Śledczym KWP w Szczecinie. Następnie pełnił służbę w Wydziale Kadr i Szkolenia, a od 2001 roku na stanowisku kierowniczym – zastępcy naczelnika i od 2009 r. naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Szczecinie. W roku 2011 zaczął kierować Komendą Powiatową Policji w Pyrzycach. Od marca 2013 roku do chwili obecnej był odpowiedzialny za pion prewencji w województwie zachodniopomorskim na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Komendant Ostrowski swoje ogromne zaangażowanie w obowiązki służbowe efektywnie połączył z karierą naukową w obszarach spójnych z działaniami Policji, zajmując się procesami kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwem społeczności lokalnych oraz edukacją na rzecz bezpieczeństwa. Posiada tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Kadra kierownicza, na czele z nadinsp. Tomaszem Trawińskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie, w związku z zakończeniem służby przez insp. Piotra Ostrowskiego zgodnie wyrażają najwyższe uznanie dla jego kompetencji, wytrwałości i pasji, z jakimi realizował codzienne wyzwania. Dziękują za pełną życzliwości i szacunku współpracę, a także niezwykłe zaangażowanie oraz determinację w dążeniu do wyznaczonych celów, w których najwyższym priorytetem zawsze było dobro drugiego człowieka.

Panu Komendantowi życzymy zdrowia, kolejnych sukcesów, satysfakcji z realizacji nowych przedsięwzięć i pasji, a także wielu codziennych radości w gronie najbliższych.
 

Zespół prasowy KWP w Szczecinie