Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP pożegnał się z policyjnym mundurem

Data publikacji: 05.02.2021

W sali konferencyjnej KWP zs. w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion - Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu oraz policjanci i pracownicy cywilni uroczyście pożegnali mł. insp. Jacka Mnicha, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu, który przepracował 30 lat w policyjnym mundurze.

Mł. insp. Jacek Mnich służył w mundurze 30 lat i były to lata związane z pionem ruchu drogowego. Pracę rozpoczął w komendach w Tarnowie. We wrześniu 2002 roku został Naczelnikiem Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Tarnowie, a 7 lat temu powierzono mu kierowanie Wydziałem Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu.

Dzisiaj Naczelnik pożegnał się z policjantami i pracownikami cywilnymi, z którymi współpracował przez ostatnie lata w Radomiu. Jak podkreślał, pracował z profesjonalnym zespołem, na który zawsze mógł liczyć. Mazowsze stało się jego drugim domem, którego nigdy nie zapomni i zawsze będzie w jego sercu, a podczas służby tutaj przyświecała mu myśl „chroń życie na mazowieckich drogach”. Żegnając się z pracownikami Policji i funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu mł. insp. Jacek Mnich przywołał słowa Ernesta Hemingwaya „Powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a powiem Ci, kim jesteś”.

Za wspólną służbę Naczelnikowi podziękował też insp. Piotr Owsiewski - Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP oraz mł. insp. Robert Koźlak - Z-ca Dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP, podkreślając jego profesjonalizm i zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mł. insp. Jacek Mnich otrzymał także Medal za Zasługi dla NSZZ Policjantów w Radomiu, który wręczył mł. insp. Dariusz Brzezicki, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu.

W imieniu mazowieckich policjantów oraz kierownictwa KWP zs. w Radomiu, mł. insp. Jacka Mnicha, pożegnał nadinsp. Michał Ledzion wraz ze swoimi zastępcami. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu podziękował odchodzącemu na emeryturę za lata rzetelnej i wizjonerskiej służby, która nieraz wymagała wielu wyrzeczeń oraz zrozumienia ze strony najbliższych.

Mł. insp. Mnich był pomysłodawcą i inicjatorem wielu akcji mających na celu promowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Jest aktywnym członkiem Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Współtwórca jednej z pierwszych w Polsce klas licealnych o profilu zorientowanym na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Uczestnik staży o tematyce bezpieczeństwa na drogach w Niemczech, Szwajcarii i na Słowacji oraz szkoleń i kursów z zakresu analiz zagrożenia na drogach, zapobiegania wypadkom drogowym, inżynierii drogowej i profilaktyki. Wykładowca i prelegent podczas konferencji, zajęć i spotkań dotyczących poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Dziś życzymy mł. insp. Jackowi Mnichowi, by jego dalsza droga życiowa, już poza służbą, przyniosła spełnienie i realizację pasji i marzeń, które odkładane były na później.

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu obowiązki Naczelnika WRD KWP zs. w Radomiu powierzył podinsp. Krzysztofowi Bieleckiemu, dotychczasowemu Zastępcy Naczelnika.

Zespół Prasowy KWP