Efekty pracy CBŚP w 2020 roku

Data publikacji: 03.02.2021

Ubiegły rok przyniósł wiele zmian związanych z codziennym funkcjonowaniem zarówno w kraju jak i za granicą. Do tych nowych okoliczności musieli przystosować się również policjanci CBŚP zwalczający na co dzień przestępczość zorganizowaną. W efekcie w 2020 roku zabezpieczono ponad 10 ton narkotyków i przejęto ponad 190 mln szt. papierosów i przeszło 306 ton tytoniu. Funkcjonariusze zlikwidowali 31 laboratoriów narkotyków syntetycznych, 20 fabryk papierosów oraz 75 plantacji konopi indyjskich, na których rosło blisko 40 tysięcy krzaków.

Pomimo bardzo  trudnych warunków związanych z panującą pandemią w minionym roku policjanci CBŚP, często przy współpracy z instytucjami polskimi, jak i zagranicznymi doprowadzili do zebrania materiału procesowego pozwalającego przedstawić zarzuty ponad 3,2 tys. osobom (2019 – prawie 3,8 tys.). Częściej niż co drugi podejrzany (2020 r. –  ponad 1,8 tys., 2019 r. – ponad 2 tys.) usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a ponad 170 osób zarzuty kierowania takimi grupami (2019 – blisko 160).

Skuteczna walka ze zorganizowaną przestępczością miała również wymiar w likwidacji zaplecza finansowego grup przestępczych i zabezpieczania majątków na poczet przyszłych kar. W 2020 roku zabezpieczono mienie należące do podejrzanych w wysokości ok. 700 mln zł. Dodatkowo funkcjonariuszom udało się odzyskać mienie pochodzące z działalności przestępczej grup w kwocie ponad 21,1 mln zł (2019 - 19,9 mln zł).

Dzięki działaniom policjantów CBŚP na czarny rynek nie trafiło łącznie ponad 10 ton narkotyków (2019 – ponad 7,2 tony). Działania wymierzone w zwalczanie przestępczości narkotykowej  były prowadzone nie tylko na terenie Polski, ale także poza granicami kraju, gdzie przejęto ponad 4 tony narkotyków. W trakcie prowadzonych czynności, zabezpieczono nie tylko środki odurzające i psychotropowe, ale także duże ilości prekursorów, co zapobiegło wyprodukowaniu kolejnych  narkotyków. Podczas przeprowadzonych działań zlikwidowano 31 laboratoriów narkotyków syntetycznych (2019 – 28). Warto zaznaczyć, że ubiegły rok to także duży wzrost odnotowany w ilości zabezpieczonych dopalaczy, których łączna masa wyniosła ponad 900 kg (2019 – niespełna 100 kg). Powyższe wyniki to również efekt współpracy CBŚP ze służbami działającymi w Polsce, jak i poza jej granicami.

Ubiegły rok przyniósł również znaczny wzrost zlikwidowanych plantacji konopi indyjskich, w liczbie 75 (2019 – 38). Warta uwagi jest ilość przejętych krzewów, w 2020 roku zabezpieczono ich blisko 40 tysięcy krzaków, gdy w 2019 roku było to ponad 11 tys., w tym przypadku wzrost nastąpił o 241%.

Funkcjonariusze CBŚP prowadzili także zdecydowane działania mające na celu zwalczanie przestępczości tytoniowej, co przełożyło się na zbliżone wyniki w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzedzającym. Dzięki dobremu rozpoznaniu środowiska przestępczego, działającego coraz częściej także w tej dziedzinie na arenie międzynarodowej, zlikwidowano 20 fabryk papierosów (2019 r. - 20), zabezpieczono ponad 190 mln szt. papierosów (2019 r. –  blisko 212 mln szt.) oraz ponad 306 ton tytoniu (2019 r. – ponad 324 tony).

Osiągnięte wyniki CBŚP oraz przeprowadzone akcje były możliwe także dzięki współpracy z prokuratorami, policjantami Komend Wojewódzkich Policji, Strażą Graniczną, Krajową Administracją Skarbową, Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i innymi polskimi instytucjami. Na szczególną uwagę zasługuje szeroko prowadzona przez CBŚP ścisła współpraca międzynarodowa ze służbami i instytucjami wielu krajów, często przy wsparciu Europolu i Eurojustu.

Wydarzenia minionego roku doprowadziły do wprowadzenia obostrzeń w wielu dziedzinach życia, jednakże nie wpłynęły one na zmniejszenie liczby popełnianych przestępstw, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach zwalczania przestępczości osiągniętych przez Biuro. Pomimo wielu trudności związanych z codziennym funkcjonowaniem ubiegły rok pokazał, że funkcjonariusze CBŚP potrafili szybko zaadaptować się do otaczającej ich rzeczywistości i skutecznie wypełniać powierzone im zadania.

Przykładowe realizacje przeprowadzone w 2020 roku:

CBŚP