Nowi funkcjonariusze w naszym garnizonie

Data publikacji: 14.01.2021

14 stycznia 2020 roku w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie 47 nowo przyjętych policjantów. Był to ostatni nabór do służby w łódzkim garnizonie policji w 2020 roku. Dobór do służby prowadzony jest w systemie ciągłym, a najbliższy termin zaplanowano na 23 lutego 2021 roku.

W uroczystości na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina udział wzięli Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, przewodniczący NSZZ Policjantów nadkom. Krzysztof Balcer oraz przedstawiciele kadry kierowniczej Łódzkiego Garnizonu Policji.

Rotę ślubowania wypowiedziało 47 nowo przyjętych funkcjonariuszy w tym 32 policjantów i 15 policjantek.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Nowo przyjęci policjanci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w kilkunastu jednostkach policji naszego garnizonu. To było szóste przyjęcie do służby w 2020 roku, w którym łącznie przyjęto 199 policjantów. Na rok 2021 zaplanowano sześć terminów przyjęć:

- 23 lutego 2021;

- 20 kwietnia 2021;

- 13 lipca 2021;

- 15 września 2021;

- 3 listopada 2021;

- 30 grudnia 2021.

Nowo przyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach formacji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi  nadinsp. Sławomir Litwin, który w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie i rolę Policji w społeczeństwie. Pogratulował policjantom wyboru tak odpowiedzialnej służby, z którą człowiek wiąże się zwykle na całe życie.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Przeczytaj także:

https://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/54614,Nowi-funkcjonariusze-w-szeregach-lodzkiej-policji.html?search=4893149895984