Czy wiesz, że?

Data publikacji: 10.12.2020

Czy wiesz, że 10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka?

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”

”Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby”

te fundamentalne dla każdego człowieka wartości są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ogłoszonej 10 grudnia 1948 r.

Corocznie, 10 grudnia, w rocznicę podpisania Deklaracji, na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 r.

10 grudnia - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, to także święto osób zaangażowanych w działania na rzecz poszanowania praw i wolności człowieka. Historia pokazuje, jak wiele osób, z różnych kontynentów i kultur, wkładało wysiłek w walkę  o prawa człowieka. Wiele z tych osób doznało z tego powodu prześladowań, skazywanych było na długoletnie wyroki więzienia lub nawet karę śmierci. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć, ale także zwrócenia uwagi na współczesne wyzwania w obszarze praw człowieka.

Czy wiesz, że w Policji funkcjonują zawodowi policyjni obrońcy praw i wolności człowieka?

W grudniu  2004 r. w polskiej Policji ustanowiono unikatowy na skalę międzynarodową projekt pod nazwą Sieć policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka. Pełnomocnicy ustanowieni zostali w Komendzie Głównej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, komendach wojewódzkich Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji oraz szkołach Policji. W wielu z tych jednostek stworzono także zespoły ds. ochrony praw człowieka, w skład których wchodzą pełnomocnicy. Istotną rolę w tym systemie pełnią także nieetatowi liderzy ds. ochrony praw człowieka, ustanowieni w większości komend powiatowych/ miejskich/ rejonowych w całej Polsce. Wszystkie te osoby na co dzień urzeczywistniają wymiar Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz wielu innych dokumentów i aktów prawa krajowego i międzynarodowego, które regulują zagadnienia związane z prawami człowieka.

Policyjni pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka nie stanowią części pionu śledczego ścigającego zdarzających się czasem nieuczciwych policjantów. Nie są też częścią mechanizmów kontrolnych w Policji. Działania pełnomocników sprowadzają się przede wszystkim do prowadzenia działań szkoleniowych o charakterze profilaktycznym lub tzw. post- incydentalnym. Szkolenia dotyczą przede wszystkim oddziaływania na postawę policjantów i pracowników Policji w sferze etyki zawodowej, respektowania praw człowieka, w tym traktowania innych osób w sposób wolny od uprzedzeń i dyskryminacji. W indywidualnie zgłaszanych przypadkach działania mogą też mieć charakter pomocowo- interwencyjny

W 2015 r., podczas spotkania z okazji obchodów 10-lecia powołania policyjnej sieci pełnomocników ds. ochrony praw człowieka zrodziła się idea zapoczątkowania zwyczaju obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w Policji. Niestety sytuacja epidemiczna wykluczyła z planów aktywności oparte na licznych spotkaniach, debatach, czy warsztatach oraz innych formach kontaktów ze społeczeństwem, w tym głównie z dziećmi i młodzieżą.   

Jednym z akcentów dzisiejszego dnia- 10 grudnia 2020 roku, jest finalizowanie prac nad dokumentem strategicznym pn. Plan działalności edukacyjno – informacyjnej w zakresie ochrony praw i wolności człowieka w Policji na lata  2021-2023. Jest to w tym wymiarze kluczowy dla Policji dokument, w którym zadania zaplanowane w oparciu horyzontalny proces analityczny, wyłoniły potrzebę realizacji tych aktywności, na których Policja skupi uwagę w najbliższych trzech latach. Plan skoncentrowany będzie zarówno na kwestiach związanych z dalszą profesjonalizacją relacji międzyludzkich w samej Policji, jak i też w relacjach ze społeczeństwem. Pełna odsłona Planu nastąpi w 2021 roku, po jego akceptacji przez Komendanta Głównego Policji.

Czy wiesz, co symbolizuje to logo?


logo Policyjni Pełnomocnicy ds, Ochrony Praw Człowieka

Jest to znak rozpoznawczy Sieci pełnomocników. Logo zostało zaprojektowane przez młodego policjanta z garnizonu łódzkiego Pana Dominika Stanka i dopuszczone do użytku przez Komendanta Głównego Policji. Logo obrazuje tarczę, jako symbol obrony. Paragraf widoczny w środku oznacza ochronę prawną i respektowanie prawa. Wyłaniający się obraz twarzy oznacza każdego człowieka, bez względu na płeć, wiek oraz inne cechy. Kolor niebieski jest związany z kolorem munduru policyjnego. Razem logo tworzy motto „Chronimy Praw Człowieka”.

Więcej o prawach człowieka w Policji można przeczytać na stronie internetowej Prawa człowieka w Policji ►