Mediacja karna jako forma sprawiedliwości naprawczej

Data publikacji: 22.10.2010

"Mediacja jest bez wątpienia inwestycją w ludzi, gdyż daje możliwość budowania, a nie rujnowania. I w tym powinna tkwić jej siła" – powiedział wczoraj Komendant Główny Policji. Okazją do podsumowania, w jakim stopniu instytucja mediacji jest wykorzystywana przez policjantów i jakie trudności napotykają funkcjonariusze w stosowaniu tego rozwiązania, była sesja naukowa zorganizowana w Prokuraturze Generalnej.

"Mediacja karna jako forma sprawiedliwości naprawczej" - to tytuł sesji naukowej, jaka odbyła się wczoraj w Prokuraturze Generalnej w Warszawie. W spotkaniu, które w imieniu Prokuratora Generalnego otworzyła Pani Marzena Kowalska - Zastępca Prokuratora Generalnego, wziął udział gen. insp. Andrzej Matejuk - Komendant Główny Policji. Na spotkanie przybyli również: Piotr Kluz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ryszard Kalisz - Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, a także przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, prokuratorzy i policjanci.

W swoim wystąpieniu Komendant Główny Policji wyjaśniał, dlaczego stosowanie w praktyce postępowania mediacyjnego rodzi tak wiele trudności. Gen. insp. Andrzej Matejuk zawrócił uwagę przede wszystkim na małą świadomość społeczną, a co za tym idzie - brak akceptacji stron postępowania na wdrożenie tego rodzaju rozwiązań. Zaakcentował także konieczność dalszej popularyzacji idei mediacji w społeczeństwie. "Mediacja nie powinna być celem samym w sobie. Największą szkodą dla jej idei byłoby – patrząc przez pryzmat działań Policji - liczbowe rozliczanie policjantów ze spraw skierowanych do postępowania mediacyjnego, wywieranie presji, by poszczególne jednostki organizacyjne Policji mogły wykazać się aktywnością na tym polu" - powiedział Komendant.