Europejska akcja: EMMA 6 - European Money Mule Action Days

Data publikacji: 02.12.2020

422 aresztowanych i 4031 tzw. mułów finansowych zidentyfikowanych w ramach globalnej walki z „praniem pieniędzy”. W Polsce akcję koordynowało Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP przy współpracy z FinCERT.pl Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich.

Tylko w Polsce ujawnionych zostało 119 mułów finansowych14 organizatorów tego procederu, ujawniono 965 nielegalnych transakcji oraz zapobieżono utracie blisko 39 132 437 Euro.

Dziś organy ścigania z 26 krajów oraz Europol ogłaszają wyniki Europejskiej Akcji - European Money Mule Action Days - EMMA 6, skierowanej przeciwko mułom finansowym. Od września do listopada 2020 r. EMMA 6 była prowadzona szósty rok z rzędu przy wsparciu Europejskiej Federacji Bankowej (EBF), FinTech FinCrime Exchange, INTERPOL i Western Union. W rezultacie zidentyfikowano 3876 mułów finansowych wraz z 227 organizatorami procederu, a 422 osób aresztowano na całym świecie.

W trakcie operacji wszczęto 1529 postepowań. Przy wsparciu sektora prywatnego, w tym ponad 500 banków i instytucji finansowych, zidentyfikowano 4942 oszukańcze transakcje związane z mułami finansowymi, co pozwoliło uniknąć całkowitej straty szacowanej na 33.5 mln EUR.

Nie bądź ogniwem w łańcuchu „prania pieniędzy”

Osoby będące mułami finansowymi są często nieświadomie werbowane przez zorganizowane grupy przestępcze do „prania pieniędzy”, w celu ukrycia pochodzenia nieuczciwie zdobytych pieniędzy. Takie osoby nieświadome biorą udział – często nieświadomie – w działaniach związanych z procederem tzw. prania pieniędzy poprzez otrzymywanie i przenoszenie nielegalnie uzyskanych środków finansowych między rachunkami bankowymi i/lub krajami. W zamian za swoje usługi otrzymują prowizję.

Podczas gdy muły finansowe rekrutowane są różnymi sposobami, takimi jak bezpośredni kontakt lub e-mail, przestępcy coraz częściej wykorzystują media społecznościowych w celu rekrutacji nowych „wspólników”. Wykorzystują ogłaszanie fałszywych ofert pracy (np. „Agentów przekazów pieniężnych”), wyskakujące okienka reklamy i komunikatory internetowe.

Chociaż zgłoszono kilka przypadków związanych z COVID-19, najczęściej powtarzającymi się schematami są przypadki obejmujące proceder tzw. romance scams, w trakcie których przestępcy coraz częściej rekrutują muły na portalach randkowych. Uwodząc ofiary, z czasem przekonują je do otwarcia rachunków bankowych pod pozorem wysyłania lub otrzymywania środków finansowych.

W tym tygodniu Europol i organy ścigania UE wraz z międzynarodowymi partnerami i instytucjami finansowymi rozpoczną kampanię #DontBeaMule, aby zwiększyć świadomość opinii publicznej na temat zagrożeń związanych z procederem mułów finansowych. Kampania, promowana na szczeblu krajowym przez właściwe organy, będzie miała na celu poinformowanie opinii publicznej o tym, jak działają przestępcy i jak można się chronić:

Co ryzykujesz jako muł finansowy?

- atak fizyczny lub groźbę, jeśli nie będziesz kontynuować współpracy z przestępcami;

- karę więzienia, grzywnę lub prace społeczne;

- informacje na temat Twojej osoby w rejestrze karnym, który może poważnie wpłynąć na resztę życia, na przykład brak możliwości zabezpieczenia kredytu hipotecznego lub otwarcia konta bankowego.

Co możesz zrobić?

Jeśli uważasz, że możesz zostać wykorzystany jako muł, działaj teraz, zanim będzie za późno: przestań przesyłać pieniądze i natychmiast powiadom swój bank i Policję.

Wsparcie Europolu

Operacja EMMA jest częścią trwającego projektu prowadzonego w ramach działania operacyjnego EMPACT w zakresie oszustw związanych z cyberprzestępczością, mającego na celu zwalczanie oszustw internetowych i związanych z kartami płatniczymi, prowadzonego przez Holandię. Opierając się na sukcesie poprzednich operacji EMMA, w EMMA 6 wzięły udział organy ścigania z Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Finlandii, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Litwy, Mołdawii, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Słowenii, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

W trakcie tegorocznej operacji Europol wspierał koordynację i przygotowywanie spotkań operacyjnych, przeprowadzał analizy i ułatwiał wymianę informacji między organami ścigania a partnerami prywatnymi. Ponadto Europol koordynował kampanię uświadamiającą z krajami uczestniczącymi.

Z siedzibą w Hadze w Holandii, Europol wspiera 27 państw członkowskich UE w ich walce z terroryzmem, cyberprzestępczością oraz innymi poważnymi i zorganizowanymi formami przestępczości. Współpracuje również z wieloma krajami partnerskimi spoza UE i organizacjami międzynarodowymi. Europol dysponuje narzędziami i zasobami, których potrzebuje, aby przyczynić się do kształtowania Europy - od różnych ocen zagrożeń po zbieranie informacji i działania operacyjne.

(Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP)

Infografika na której znajduje się kobieta w kapeluszu z plikiem banknotów w dłoniach. U góry napis: #ŁatwePieniądze, na dole napis: Ale jakim kosztem? Muły finansowe to pranie pieniędzy. To przestępstwo. To nie jest tego warte. #NiebadzMulem i pod spodem loga Europolu, Eurojust, EBF, Policji i Związku banków Polskich

Informacje z grafiki zapisane są w tekście powyżej w języku polski. (Grafika w języku angielskim)

Film Nie daj się nabrać na obietnice łatwego zarobku #NiebadzMulem

Pobierz plik Nie daj się nabrać na obietnice łatwego zarobku #NiebadzMulem (format mp4 - rozmiar 5.72 MB)

Pliki do pobrania