Pamiętamy!

Data publikacji: 02.12.2023

Młodszy aspirant Tomasz Twardo i sierżant Justyna Zawadka zginęli na służbie 17 lat temu a podkomisarz Mariusz Koziarski 6 lat temu. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci!

MŁODSZY ASPIRANT TOMASZ TWARDOmłodszy aspirant Tomasz Twardo
ur. 1973 r. - zm. 2006 r.
Referent Ogniwa II Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie

Służbę w Policji rozpoczął 25 listopada 2002 r. na stanowisku kursanta Ogniwa II Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie.

W latach 2003–2005 odbył przeszkolenie podstawowe o profilu prewencyjnym i złożył egzamin podoficerski w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W czasie czteroletniej służby pracował kolejno na stanowiskach kursanta, policjanta, a następnie Referenta Ogniwa II Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie.

Młodszy aspirant Tomasz Twardo był dobrym i skutecznym policjantem. Sumienny i pracowity, rzetelnie i z dużym zaangażowaniem wywiązywał się z powierzonych zadań. Osiągał dobre wyniki w służbie. Posiadane kwalifikacje i umiejętności z powodzeniem wykorzystywał w realizacji postawionych przed nim zadań służbowych.

W dniu 2 grudnia 2006 r., realizując czynności służbowe wspólnie z sierżantem Justyną Zawadką, kierując radiowozem nieoznakowanym, uczestniczył w wypadku samochodowym. W wyniku doznanych obrażeń poniósł śmierć na miejscu zdarzenia.

Pośmiertnie awansowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na stopień młodszego aspiranta.

 

SIERŻANT JUSTYNA ZAWADKASierżant Justyna Zawadka
ur. 1978 r. - zm. 2006 r.
Aplikant Ogniwa II Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie

Służbę w Policji rozpoczęła 29 sierpnia 2005 r. na stanowisku kursanta Plutonu Prewencji Kompanii Prewencji Oddziału Prewencji Policji w Warszawie.

W 2006 r. pracowała kolejno na stanowiskach kursanta i aplikanta Ogniwa II Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie.

W latach 2005–2006 odbyła przeszkolenie na kursie podstawowym w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Sierżant Justyna Zawadka pomimo krótkiego okresu służby w Policji dała się poznać jako sumienna i pracowita policjantka. Rzetelnie i z dużym zaangażowaniem wykonywała powierzone zadania służbowe. Życzliwa i koleżeńska wobec współpracowników. Wykorzystując nabyte kwalifikacje i umiejętności, osiągała dobre wyniki w służbie.

W dniu 2 grudnia 2006 r., realizując czynności służbowe wspólnie z młodszym aspirantem Tomaszem Twardo, jadąc radiowozem nieoznakowanym, uczestniczyła w wypadku drogowym. W wyniku doznanych obrażeń poniosła śmierć na miejscu zdarzenia.

Pośmiertnie awansowana przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na stopień sierżanta.

 

PODKOMISARZ MARIUSZ KOZIARSKIPodkomisarz Mariusz Koziarski
ur. 1977 r. - zm. 2017 r.
Instruktor Zespołu Szkoleniowo-Bojowego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Służbę w Policji rozpoczął 25 marca 2003 r. na stanowisku kursanta Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy. Kolejno mianowany na stanowiska: aplikanta, policjanta i referenta. Od lutego 2009 r. został referentem Plutonu Szturmowego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu. W 2010 r. został referentem, a później asystentem I Zespołu Bojowego SPAP we Wrocławiu. Następnie, od marca 2012 r., pełnił służbę na stanowisku instruktora Zespołu Szkoleniowo-Bojowego SPAP we Wrocławiu.

Był policjantem zdyscyplinowanym, pracowitym i otwartym na innych ludzi, a także dyspozycyjnym i oddanym służbie. Miał duże umiejętności w zakresie realizacji zadań związanych z fizycznym zwalczaniem terroryzmu, przeciwdziałania i likwidacji aktów terroru. Wykonywał zadania wymagające zastosowania specjalnej taktyki i umiejętności oraz prowadził zajęcia w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego. Był szczególnie zaangażowany w wyszkolenie strzeleckie policjantów.

2 grudnia 2017 r., w czasie wolnym od służby, otrzymał telefoniczną informację o ogłoszeniu alarmu bojowego i konieczności natychmiastowego stawiennictwa w jednostce. Został wyznaczony na dowódcę pięcioosobowego zespołu bojowego, którego zadaniem było zatrzymanie bardzo niebezpiecznego sprawcy znajdującego się wewnątrz wolno stojącego kontenera z bankomatem usytuowanego w Wiszni Małej. W trakcie akcji doszło do dynamicznej wymiany ognia pomiędzy sprawcą a funkcjonariuszami SPAP we Wrocławiu, podczas której podkom. Mariusz Koziarski poniósł śmierć na miejscu.

(KGP/js)