Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie w nowej odsłonie

Data publikacji: 01.12.2020

Po gruntownym remoncie, budynek Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie zyskał nowy wygląd i funkcjonalność. Zmodernizowany obiekt spełnia dziś standardy policyjnej jednostki, gwarantuje należyty poziom obsługi interesantów i zapewnia komfort pracy załodze. Całkowity koszt remontu wyniósł prawie 9 mln zł i został sfinansowany ze środków "Programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020".

Odnowiona niemal w całości siedziba Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie, to teraz bez wątpienia obiekt spełniający najwyższe standardy policyjnej jednostki. To miejsce przyjazne dla interesantów, zapewniające również właściwy komfort pracy policjantom i pracownikom policji. Remont sprawił, że ciągi komunikacyjne i poszczególne pomieszczenia lubaczowskiej komendy, zyskały zupełnie nową funkcjonalność, a cały obiekt z zewnątrz i wewnątrz poprawił znacząco swoje walory estetyczne.

Budynek komendy pochodzi z lat 70-tych XX w. Jego łączna powierzchnia użytkowa to 2 672,0 m2. Obiekt był w złym stanie technicznym i wymagał przeprowadzenia generalnego remontu. Dlatego po wydaniu w dniu 9 listopada 2017 r. przez Starostę Lubaczowskiego pozwolenia na budowę, rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie”. Prace remontowe były realizowane w oparciu o projekt opracowany przez „PRO-POMIAR” s.c., a wykonała je firma Budowlano-Handlowa Rak Spółka Jawna. Remont trwał od czerwca 2019 r. Zakończył się w terminie, końcem października 2020 roku.

Zakresem prac objęto:

  • roboty remontowo-budowlane budynku głównego komendy wraz z dobudową klatki schodowej,
  • remont istniejących garaży,
  • budowę wiaty dla pojazdów i dla agregatu prądotwórczego, kojców dla psów,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wykonanie izolacji ścian fundamentowych i odnowienie elewacji,
  • wymianę ogrodzenia zewnętrznego, oświetlenia zewnętrznego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
  • wymianę wewnętrznych instalacji, m.in. wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej, teletechnicznej,
  • dostawę i montaż agregatu prądotwórczego oraz dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym,
  • wykonanie dróg, miejsc postojowych, chodników i dojść do budynków z kostki brukowej.

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie zyskała nowy parking, a przy wejściu głównym windę dla osób niepełnosprawnych. Ponadto budynek został wyposażony w nowy sprzęt teleinformatyczny. Powstała też poczekalnia dla interesantów, pomieszczenia socjalne, nowoczesna składnica akt, szatnie oraz miejsce na siłownię. Odnowiona została również elewacja budynku, na której pojawiły się nowe elementy identyfikacji wizualnej, w tym logo policji, a obok budynku podświetlany pylon.

Łączna wartość prac budowlanych wyniosła 8 301 257, 94 zł brutto, a koszt całego zadania inwestycyjnego wraz z pierwszym wyposażeniem w sprzęt kwaterunkowy oraz urządzenia łączności i informatyki to 8 823 890,00 zł brutto. Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków "Programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020".

mm

Film Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

Pobierz plik Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie (format mp4 - rozmiar 14.39 MB)

Pliki do pobrania