Funkcjonariusze i pracownicy Policji, którzy pokonali koronawirusa, oddają osocze, by ratować innych

Data publikacji: 26.11.2020

Ponad 140 policjantów i pracowników Policji garnizonu mazowieckiego, którzy przeszli koronawirusa, zgłosiło chęć oddania osocza, by ratować innych. To odpowiedź na apel nadinsp. Michała Ledziona, Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, który wystąpił z inicjatywą pomocy chorym na COVID-19 przez ozdrowieńców.

Rosnąca liczba zachorowań na koronawirusa wystawia na próbę służby, w tym mazowieckich policjantów, które od kilku miesięcy, każdego dnia walczą o ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii i w konsekwencji pokonanie tego groźnego patogenu.

Funkcjonariusze i pracownicy Policji postanowili wesprzeć te działania, oddając osocze, które pomaga w procesie leczenia osób zarażonych COVID-19. Osocze ozdrowieńców zawiera bowiem przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Terapia oparta na przetoczeniach osocza rekonwalescentów chorób zakaźnych była skutecznie stosowana u pacjentów zakażonych wirusem Ebola, koronawirusem SARS, wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem „ptasiej” grypy A (H5N1).

Zawarte w osoczu przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, po przetoczeniu mają za zadanie zblokować namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem. Chęć oddania osocza, po apelu nadinsp. Michała Ledziona, Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, wyraziło już 70 ozdrowieńców. Kolejne ponad 70 osób, u których właśnie mija okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów, także zadeklarowało włączenie się w inicjatywę Szefa mazowieckich policjantów.

Osoby, które przeszły chorobę i chcą się podzielić z potrzebującymi osoczem, mogą kontaktować się telefonicznie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu oraz Warszawie (warszawskie numery tel. do kontaktu dla ozdrowieńców: 823 203 207 i 691 060 504), gdzie w czasie rozmowy telefonicznej przeprowadzona zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin oraz miejsce jego pobrania. Wszelkie informacje dotyczące regionu radomskiego można znaleźć w zamieszonej poniżej ulotce RCKiK w Radomiu.

Ministerstwo Finansów przypomina także, iż ozdrowieńcy, którzy przeszli COVID-19 mogą tak jak krwiodawcy, odpisać specjalną ulgę w PIT. Ulga wynosi 130 zł na 1 litr oddanej krwi czy osocza.

Pamiętaj, że oddając osocze, możesz uratować czyjeś życie!

(KWP zs. w Radomiu / kp)