Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Sprawdź uprawnienia kierowcy na stronie gov.pl

Zamieszczony Data publikacji 29.11.2020
Już niedługo polscy kierowcy nie będą mieli obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy podczas kontroli. Od 5 grudnia br. wchodzą w życie przepisy, które znoszą obowiązek posiadania tego dokumentu.

Zmiany, jakie już niebawem wejdą w życie, wprowadza ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517). Od 5 grudnia br. blankiet prawa jazdy nie będzie więc wymagany podczas policyjnej kontroli, natomiast dane kierowcy będą przez Policję sprawdzane bezpośrednio w centralnej ewidencji kierowców.

Już dziś zachęcamy wszystkich kierowców do sprawdzenia swoich danych w systemie informatycznym na stronie rządowej gov.pl:

z lewej strony napis Policja na radiowozie, po lewej stronie napis sprawdź swoje uprawnienia kierowcy https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-uprawnienia-kierowcy

(BRD KGP)

 
powrót
drukuj