Wizyta unijnych ekspertów w Komendzie Głównej

Data publikacji: 20.10.2010

Przedstawiciele Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Europolu i Eurojustu odwiedzili wczoraj Komendę Główną Policji. Podczas spotkania, w którym uczestniczył między innymi I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski, unijni eksperci zapoznali się z polskim systemem odzyskiwania mienia. Po zakończeniu wizyty przygotują raport.

Polscy policjanci już od kilku lat aktywnie uczestniczą w procesie legislacyjnym Rady Unii Europejskiej. Odbywa się to przede wszystkim poprzez uczestnictwo policyjnych ekspertów w Grupach Roboczych Rady. Polscy funkcjonariusze biorą udział między innymi w pracach Multidyscyplinarnej Grupy Roboczej ds. Przestępczości Zorganizowanej. Jeszcze w czerwcu 2008 roku Grupa postanowiła, że przedmiotem kolejnej, piątej już rundy wzajemnych ewaluacji, będzie przestępczość finansowa i dochodzenia w sprawach finansowych.

Zadaniem unijnych ekspertów jest zapoznanie się z krajowym systemem odzyskiwania mienia (zabezpieczanie, konfiskata, dochodzenia w sprawach finansowych, wykorzystywanie wywiadu finansowego, międzynarodowa pomoc prawna, współpraca z agencjami UE itd.). Oceniają oni również stan implementacji unijnych aktów prawnych w tym zakresie.

Od 18 do 22 października 2010 r., w ramach V rundy ewaluacji wzajemnych, zaplanowano wizytę ekspercką w Polsce. W przygotowanie spotkania zaangażowane były podmioty, których działalność wiąże się z odzyskiwaniem mienia, czyli Ministerstwo Finansów (m.in. Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Administracja Podatkowa, Służba Celna, Wywiad Skarbowy), Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Generalna, Komenda Główna Straży Granicznej i Komenda Główna Policji.

19 października oficjalną wizytę w Komendzie Głównej Policji złożyli eksperci UE, którym towarzyszyli przedstawiciele Sekretariatu Generalnego Rady, Komisji Europejskiej, Europolu i Eurojustu. Komendę Główną Policji reprezentował I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele Biura Kryminalnego oraz eksperci z Biura Wywiadu Kryminalnego i CBŚ.

Konsekwencją spotkania będzie raport końcowy, który ewaluatorzy przygotują po zakończeniu misji. Będzie on zawierał rekomendacje dla Polski. Wskazane zostaną w nim luki w polskim systemie odzyskiwania mienia. Eksperci zaproponują też ewentualne kierunki zmian Polska będzie miała 18 miesięcy na wprowadzenie zaproponowanych rozwiązań.