47 nowych funkcjonariuszy w lubelskim garnizonie Policji

Data publikacji: 16.11.2020

47 nowych funkcjonariuszy wstąpiło w szeregi lubelskiego garnizonu Policji. Z uwagi na obostrzenia wynikające z panującej epidemii, ślubowania przyjętych do służby stróżów prawa miały skromniejszy charakter. Młodzi policjanci już niebawem będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, pełniąc służbę w swoich macierzystych jednostkach.

To już piąty w tym roku nabór funkcjonariuszy do służby w lubelskim garnizonie Policji. W szeregi formacji wstąpiło 47 młodych policjantów. Wśród nowoprzyjętych do służby jest 41 mężczyzn i 6 kobiet.

Z uwagi na obostrzenia wynikające z panującej epidemii, w uroczystości, która odbyła się w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ślubowanie złożyło łącznie 18 funkcjonariuszy. W pierwszej części uroczystości słowa policyjnej roty złożyło dziewięciu funkcjonariuszy przyjętych do Wydziału Konwojowego KWP w Lublinie. Kolejnych dziewięciu mundurowych, którzy przysięgę złożyli na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, zostało przyjętych w szeregi Oddziału Prewencji Policji w Lublinie.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Artur Bielecki powitał nowych funkcjonariuszy w szeregach formacji. Z rąk szefa lubelskiego garnizonu Policji młodzi adepci otrzymali legitymacje służbowe.

Nowo przyjęci do lubelskiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród szeregu kandydatów. Rekruci musieli przejść przez kilka etapów obejmujących test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty kandydaci zyskiwali za posiadane kwalifikacje.

Młodzi policjanci już niebawem będą wypełniać słowa złożonej roty ślubowania w codziennej służbie w swoich jednostkach. Oprócz Wydziału Konwojowego KWP i OPP w Lublinie nowi policjanci zasilą jednostki Policji w takich jednostkach jak: KMP w Białej Podlaskiej (3),  KMP w Chełmie (8), KMP w Lublinie (10), KMP w Zamościu (1), KPP w Łukowie (2), KPP w Puławach (1), KPP w Rykach (1), KPP w Janowie Lubelskim (2) i KPP w Tomaszowie Lubelskim (1).

Informacje o przebiegu procedury rekrutacyjnej, warunkach, jakie trzeba spełnić by zostać policjantem oraz wymaganych dokumentach rozpoczynających dobór, można uzyskać w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ulicy Narutowicza 73, pod numerem 47 811-46-55.

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Policji!

(KWP w Lublinie/js)