Nagrody za profesjonalizm i efektywność

Data publikacji: 14.10.2010

We wtorek (12 października) w siedzibie KWP w Gorzowie Wlkp. odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej garnizonu lubuskiego, podczas której Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., insp. Leszek Marzec, nagrodził policjantów za ich profesjonalizm i efektywność w służbie. W czasie narady podsumowano też trzy kwartały pracy funkcjonariuszy garnizonu lubuskiego.

Na początku odprawy Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., insp. Leszek Marzec, wręczył brązowy medal za zasługi dla Policji Wicestaroście Słubic, Panu Tomaszowi Pisarkowi.

Miłym elementem odprawy było również uroczyste wręczenie przez Komendanta osiemnastu policjantom aktów mianowania na I stopnień oficerski. Ważną częścią odprawy było także wyróżnienie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., Pana insp. Leszka Marca kilkunastu policjantów z województwa lubuskiego listami gratulacyjnymi i nagrodami pieniężnymi za wzorową i sumienną służbę.

W trakcie odprawy Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. omówili wyniki pracy swoich pionów.

W spotkaniu wziął udział Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Pełnomocnik KGP ds. komunikacji wewnętrznej, kom. dr Sławomir Weremiuk. Podczas swojego wystąpienia omówił istotne aspekty komunikacji wewnętrznej w Policji. Następnie Koordynator Badań Społecznych w Wydziale Komunikacji Społecznej w Gorzowie Wlkp. przedstawił wyniki badań ankietowych dotyczących satysfakcji z pracy w Policji.

Koordynator Zespołu Psychologów KWP w Gorzowie Wlkp., kom. Beata Zbańska omówiła zagadnienia dotyczące atmosfery w pracy i elementy motywacji. Następnie sierż. Justyna Migdalska z Zespołu Prasowego WKS KWP w Gorzowie Wlkp. zaprezentowała pozytywne i negatywne informacje o lubuskiej Policji w mediach.

Na zakończenie odprawy członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Gorzowie Wlkp. wręczyli odznaczenia z okazji XX-lecia istnienia ich stowarzyszenia. Za współpracę ze Stowarzyszeniem wyróżnieni zostali Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., insp. Leszek Marzec i jego zastępcy, insp. Waldemar Regulski, insp. Krzysztof Kowalczyk i insp. Jarosław Sawicki oraz naczelnicy Wydziałów Komunikacji Społecznej i Gospodarki Materiałowo – Technicznej KWP w Gorzowie Wlkp., nadkom. Agata Sałatka i nadkom. Helena Michalak.

Wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i mianowanym policjantom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Źródło: KWP Gorzów Wlkp.