Uroczyste ślubowanie i odznaczenia mazowieckich policjantów

Data publikacji: 28.09.2020

W trakcie dzisiejszej uroczystej zbiórki 17 nowych policjantów złożyło ślubowanie, po którym rozpoczną służbę na Mazowszu. Natomiast 57 funkcjonariuszy z całego garnizonu wyróżnionych zostało Odznaką Zasłużony Policjant.

17 nowo przyjętych policjantów wypowiadając słowa roty „Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” złożyło ślubowanie, które przyjął Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion. W gronie ślubujących były 4 policjantki. Funkcjonariusze po szkoleniu, służbę pełnić będą w 12 jednostkach mazowieckiego garnizonu, w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Radomiu i w Płocku oraz w KWP zs. w Radomiu.

W uroczystości udział wzięli Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu podinsp. Piotr Janik i insp. Dariusz Krzesicki, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. mazowieckiego podinsp. Dariusza Brzezicki, Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji Pani Anna Kwasiborska, Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu ksiądz kanonik Mirosław Dragiel oraz kadra kierownicza mazowieckiego garnizonu Policji.

Po ślubowaniu Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion oraz podinsp. Piotr Janik i insp. Dariusz Krzesicki wręczyli odznaczenia resortowe. Złotą Odznakę Zasłużony Policjant otrzymały 2 osoby, insp. w stanie spoczynku Wiesław Nasiłowski - były Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim, od maja na emeryturze i mł. insp. Witold Krawczyk - Naczelnik Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu. Srebrną odznaką wyróżniono 7 osób: mł. insp. Roberta Kopera I Zastępcę Komendanta z KPP w Gostyninie, podinsp. Ewę Dmochowską z KPP w Ostrowi Mazowieckiej, podinsp. Grzegorza Szczepaniaka Zastępcę Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych, nadkom. Sebastiana Kopyckiego Naczelnika Wydziału Kryminalnego KMP w Radomiu, nadkom. Rafała Stępnia Zastępcę Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych, kom. Krzysztofa Nobisa Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP, kom. Arkadiusza Wojtowicza Zastępcę Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki KWP zs. w Radomiu. Wśród 48 osób, które otrzymały Brązową Odznakę Zasłużony Policjant znaleźli się: st. asp. Norbert Cibor z Zespołu Prasowego KWP zs. w Radomiu i mł. asp. Marta Lewandowska oficer prasowy z KMP w Płocku.

W trakcie swojego wystąpienia nadinsp. Michał Ledzion zwrócił się do nowo przyjętych policjantów, aby czerpali z doświadczenia swoich starszych kolegów, aby za parę lat również na ich mundurach znalazło się to zaszczytne odznaczenie. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu pogratulował wszystkim nowo przyjętym i wyróżnionym policjantom. Niestety ze względów sanitarnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ślubowania, odbyło się ono bez szerokiego grona gości i bliskich ślubujących policjantów.

Wszystkim ślubującym i odznaczonym serdecznie gratulujemy.

(KWP w Radomiu/js)