Nowi funkcjonariusze w szeregach Komendy Miejskiej Policji w Lublinie

Data publikacji: 28.09.2020

"Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta...” – to początek roty ślubowania, którą składa każdy wstępujący do służby policjant. Dzisiaj podczas uroczystej zbiórki, słowa te wypowiedziało 26 młodych funkcjonariuszy którzy zasilą szeregi komendy miejskiej i lubelskich komisariatów. Policjantki i policjantów, powitał w naszych szeregach nadkomisarz Tomasz Gil – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie.

Dzisiaj, 28.09.br., o godzinie 11:00, w sali odpraw Komendy Miejskiej Policji w Lublinie odbyło się uroczyste ślubowanie młodych policjantów. Rotę ślubowania złożyło łącznie 26 funkcjonariuszy. Policjantki i policjantów powitał w naszych szeregach nadkomisarz Tomasz Gil – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało między innymi testy z wiedzy i sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad zorganizowany oraz komisję lekarską.

Teraz nowi policjanci odbędą kurs podstawowy, podczas którego będą zdobywać wiedzę z zakresu znajomości obowiązujących przepisów prawnych i procedur ich stosowania. Poznają psychologiczne aspekty pracy policjanta oraz etyki zawodowej.

Wyposażeni w wiedzę i umiejętności wrócą do swoich macierzystych jednostek. Młodzi funkcjonariusze zasilą szeregi lubelskich komisariatów oraz Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. 

(KWP w Lublinie / mw)