Nowi policjanci wypowiedzieli słowa roty

Data publikacji: 28.09.2020

Dzisiaj 110 nowych funkcjonariuszy złożyło przysięgę służenia Ojczyźnie i społeczeństwu. Szef zachodniopomorskiej Policji nadinsp. Tomasz Trawiński gratulował nowym policjantom i życzył sukcesów w rozpoczętej służbie. To kolejni funkcjonariusze, którzy zasilą szeregi zachodniopomorskiego garnizonu. Wciąż czekamy na następnych. Podczas dzisiejszej uroczystości nastąpiło również wręczenie srebrnej odznaki „Zasłużony Policjant” młodszemu inspektorowi Przemysławowi Domagale Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

We wrześniu 2020 r. w policyjne szeregi zachodniopomorskiej Policji przyjętych zostało kolejnych 114 funkcjonariuszy: 21 kobiet i 93 mężczyzn, dziś 110 z nich przystąpiło do ślubowania.

Na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie nowo przyjęci w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawińskiego, jego zastępców, Pana Arkadiusza Popioła – Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, kadry kierowniczej Policji zachodniopomorskiej oraz przedstawicieli związków zawodowych Policjantów i Pracowników Policji. wypowiedzieli słowa roty składając uroczyste ślubowanie.

Szef zachodniopomorskiego garnizonu w krótkim wystąpieniu podziękował młodym funkcjonariuszom wyboru naszej formacji. Podkreślił też, że służba jaką wybrali kandydaci jest trudna i odpowiedzialna. Podejmowanie jej trudów będzie nie tylko próbą dla nich samych, ale również dla ich rodzin. Zaznaczył również, że daje ona dużo satysfakcji oraz możliwości rozwoju zawodowego.

W trakcie uroczystości nadinsp. Tomasz Trawiński Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wręczył odznaczenie swojemu zastępcy mł. insp. Przemysławowi Domagale, który na podstawie Decyzji nr 4 z 2020 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego został wyróżniony srebrną odznaką „Zasłużony Policjant”.

W 2020 roku zachodniopomorski garnizon przyjął łącznie 165 funkcjonariuszy, do końca roku planowane są kolejne przyjęcia ( 5 listopada i 30 grudnia ).

(KWP w Szczecinie / mk)