Nowi funkcjonariusze w szeregach podlaskiej Policji

Data publikacji: 28.09.2020

Nowo przyjęci policjanci ślubowali „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. Rotę ślubowania od nowo przyjętych funkcjonariuszy przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc.

Dziś, 28.09.2020 r., w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. W uroczystości uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc wraz z Zastępcami oraz kapelani podlaskiej Policji, kadra kierownicza Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, a także Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego oraz Naczelnik Wydziału Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KWP w Białymstoku.

Rotę ślubowania od policjantów przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc. Słowa roty wypowiedziało 12 policjantów, którzy wcześniej sprostali wymogom stawianym kandydatom do służby i przeszli wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. Funkcjonariusze ślubowali m.in. „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. W naborze wrześniowym, do służby w garnizonie podlaskim przyjęto ogółem 22 policjantów.

(KWP w Białymstoku/js)