Delegacja Ambasady i Konsulatu Indonezji z wizytą w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji: 21.09.2020

21 września 2020 roku szef polskiej Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk przyjął w Komendzie Głównej Policji przedstawicieli Republiki Indonezji. Spotkanie było okazją do rozmowy z przedstawicielami tego wyspiarskiego kraju na tematy związane z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa.

Czerwono-biała flaga – indonezyjska delegacja w Komendzie Głównej Policji

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak spotkali się w Komendzie Głównej Policji z przedstawicielami Ambasady i Konsulatu Republiki Indonezji, reprezentowanej przez Jej Ekscelencję Siti Nugraha Mauladiah, Ambasador Nadzwyczajną i Pełnomocną Republiki Indonezji w Polsce, Pana Hilman Zaeni, Attache Obrony Republiki Indonezji oraz Pana Mariana Skrzypca, Konsula Honorowego Republiki Indonezji w Krakowie.

Podczas spotkania Komendant Główny Policji oraz Pani Ambasador poruszyli najważniejsze z punktu widzenia Policji kwestie bezpieczeństwa. Ambasador Mauladiah z uznaniem wyraziła się o działaniach polskiej Policji w erze pandemii koronawirusa. Szef polskiej Policji przyznał, że pandemia na nowo zdefiniowała sposób realizacji wielu ustawowych zadań Policji, a także nałożyła na funkcjonariuszy nowe obowiązki. Strony podkreśliły znaczenie współpracy w zakresie wymiany dobrych praktyk policyjnych w kontekście przeciwdziałania zagrożeniom wywołanych pandemią.

Główny gość spotkania wyraziła także pozytywną opinię w kwestii bezpieczeństwa obywateli Indonezji przebywających na terenie Polski. Przyznała, że nie są jej znane żadne przypadki inspirowane ksenofobią na tle rasowym, etnicznym czy religijnym. Komendant Główny Policji wyraźnie podkreślił, że jednym z priorytetów kierowanej przez niego formacji jest równe traktowanie każdego człowieka bez względu na kolor skóry, przekonania religijne oraz inne dzielące nas różnice. Dodał, że jego osobistym pragnieniem jest, aby każdy w Polsce mógł czuć się bezpiecznie jak we własnym domu.

Obie strony zgodnie podkreśliły, że bez względu na różnice kulturowe oraz geopolityczne zapewnienie bezpieczeństwa osiągnięte być może tylko na płaszczyźnie efektywnej i ścisłej współpracy międzynarodowej.

Podczas dyskusji nie zabrakło także miejsca na nawiązanie do wątku obchodzonej w sierpniu tego roku 75. rocznicy niepodległości Indonezji, jak również 65. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Indonezją. Te dwie rocznice stanowiły inspirację do organizacji szeregu kulturalnych wydarzeń w Polsce, prezentujących dorobek kulturowy, piękno krajobrazu a także bogactwo kuchni tego wyspiarskiego państwa.

Największy wyspiarski kraj świata

Położona na ponad 17 500 wyspach Republika Indonezji jest największym wyspiarskim krajem świata, z bogatą kulturą oraz jedną z najprężniej rozwijających się gospodarek świata. Stosunki dyplomatyczne Polski i Indonezji sięgają 1955 roku. Mimo geograficznej odległości oba kraje posiadają podstawę prawną wzajemnej współpracy, jaką jest umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępczości.

(BMWP KGP/ foto: Paweł Ostaszewski BKS KGP)