Leszczyński policjant z odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Data publikacji: 21.09.2020

Sierżant sztabowy Tomasz Kowalski z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie został odznaczony orderem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Ministerialne odznaczenie nadawane jest honorowym dawcom krwi za wybitne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego zdrowia i życia oraz aktywnej działalności w honorowym krwiodawstwie.

9 września br. w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu odbyło się wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Jest to odznaczenie przyznawane przez Ministra Zdrowia honorowym dawcom krwi, którzy w wybitny sposób przyczynili się do ratowania ludzkiego życia. 

Jednym z kilkunastu odznaczonych był policjant z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie sierż. szt. Tomasz Kowalski. Od 8 lat pełni służbę w Policji. Obok niesienia pomocy ludziom w zakresie bezpieczeństwa, od kilkunastu lat dzieli się z innymi tym co posiada najcenniejszego – własną krwią. Dla ratowania ludzkiego zdrowia i życia oddał jej już ponad 22 litry. 

Jak sam przyznaje, do zostania honorowym dawcą krwi przyczyniła się głęboka chęć pomocy w ratowaniu życia i świadomość, że jednorazowe oddanie krwi może uratować nawet trzy ludzkie istoty. Szczerze zachęca innych do czynienia tego samego.

Sierżant sztabowy Tomasz Kowalski z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie trzyma w ręku odznaczenie i legitymację

(KWP w Poznaniu / mw)