Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych

Data publikacji: 21.09.2020

To już tradycja, że przedstawiciele różnych zawodów związanych ze stosowaniem prawa, zapewnieniem porządku publicznego i bezpieczeństwa, niesieniem pomocy obywatelom, zrzeszeni w organizacji "Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na Rzecz Olimpiad Specjalnych", swoim uczestnictwem w Biegu potwierdzają pomoc i zaangażowanie na rzecz godnego i normalnego życia osób niepełnosprawnych.

Tegoroczny "Bieg z Pochodnią" zaplanowano na dzień 20 września w tych krajach świata, w których funkcjonują organizacje “Bieg z Pochodnią...”. Tego dnia odbyło się w naszym kraju pięć takich biegów, każdy w innym mieście: w Krakowie, Kędzierzynie-Koźle, Poznaniu, Kwidzynie oraz w Warszawie. Bieg warszawski odbył się na rozległych terenach Akademii Wychowania Fizycznego. Uczestniczyli w nim specjalni sportowcy z Olimpiad Specjalnych Polska, ich rodzice, opiekunowie-trenerzy, przyjaciele, sympatycy oraz członkowie warszawskiego oddziału organizacji „Bieg z Pochodnią…”.

Big rozpoczął się od tradycyjnego zapalenia pochodni - „Ogniem Nadziei”, przechowywanym w lampce górniczej. Dokonał tego sportowiec z Olimpiad Specjalnych Polska w asyście strzegących prawa. Przez cały czas trwania biegu pochodnia była niesiona jednocześnie przez specjalnego sportowca i strzegącego prawa, którzy co jakiś czas byli zmieniani przez biegnących za nimi kolegów. Wspaniała pogoda sprawiła, że rekreacyjno – sportowe obiekty Akademii były pełne osób spragnionych ruchu na świeżym powietrzu. Wydarzenie to poprzedza zawody rowerowe oraz turniej piłki nożnej, w realizacji, których będą brali udział, jako wolontariusze, członkowie organizacji.

Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia zrodził się w Stanach Zjednoczonych Ameryki policyjny ruch wspierający ludzi niepełnosprawnych intelektualnie stowarzyszonych w “Olimpiadach Specjalnych”. Wystarczyło dekady aby objął on wszystkie kontynenty naszego globu. Polska była jednym z pierwszych europejskich krajów, w którym powstała organizacja realizująca założenia i cele tego światowego ruchu. Miało to miejsce w 1993 roku. Jej założycielami i członkami są strzegący prawa społecznicy (policjanci, strażnicy więzienni, graniczni, miejscy, strażacy, sędziowie, prokuratorzy...), którzy swój wolny od służby czas poświęcają wyżej wspomnianym osobom będącym członkami “Olimpiad Specjalnych – Polska”. Organizacja przyjęła nazwę “Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych” co jest wiernym tłumaczeniem nazwy tego światowego ruchu “The Law Enforcement Torch Run for Special Olympics”.

(KGP/ Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych/ foto: Paweł Ostaszewski BKS KGP)