WEBEX – jako narzędzie wsparcia nauki zdalnej dla słuchaczy

Data publikacji: 14.09.2020

Epidemia koronawirusa wywróciła cały świat do góry nogami. To wielki i trudny egzamin, który wszyscy muszą zdać razem. Od samego początku - od rozwinięcia się pandemii wirusa SARS-CoV-2, jak i w chwili obecnej, gdy przypadki zakażeń odnotowuje się w setkach każdego dnia na terenie całej Polski, ludzie muszą stawiać czoła pojawiającym się realnym problemom, z którymi radzić sobie musi także polska Policja - w tym szkolnictwo policyjne.

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zawiesiło działalność dydaktyczną 13 marca 2020 roku, kiedy to odwołane zostały wszystkie edycje szkoleń zawodowych podstawowych oraz wszelkich kursów specjalistycznych odbywających się w tej jednostce. Kwestia powrotu słuchaczy do zajęć w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie stała się dużym problemem, zarówno na tle logistycznym, jak i dydaktycznym.

Jednym z rozwiązań, jakie zostało wdrożone w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, było wprowadzenie nauczania na odległość z wykorzystaniem platformy Webex. Pochodząca od firmy Cisco platforma Webex Meetings to nic innego, jak wirtualna przestrzeń – można by tu śmiało użyć określenia „wirtualna sala zajęć”, w której wskazana grupa osób może wspólnie uczestniczyć w zaplanowanych zajęciach, wykładach czy konferencjach. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zapewniło swoim wykładowcom 4 sale wyposażone w sprzęt komputerowy zawierający między innymi kamerę internetową wysokiej rozdzielczości, mikrofon i głośniki audio, a pieczę nad poprawnym funkcjonowaniem platformy i prowadzonych za jej pomocą zajęć objęli wykładowcy informatyki Zakładu Służby Kryminalnej przy wparciu pracowników Wydziału Łączności i Obsługi Informatycznej.

Pierwsze pilotażowe zajęcia z wykorzystaniem platformy Webex Meetings odbyły się w pierwszej połowie czerwca, kiedy to do zajęć powrócili słuchacze szkolenia zawodowego pdstawowego. Kilkudniowe zestawienie zajęć prowadzonych poprzez platformę Webex w postaci kształcenia na odległość, pozwoliło zrealizować wiele godzin wykładów z różnych przedmiotów będących składowymi programu szkolenia, bez konieczności gromadzenia wielu osób w jednej sali.

Słuchacze zakwaterowani w swoich pokojach na blokach akademickich - dzięki zagwarantowaniu dla nich szybkich łączy internetowych - z łatwością logowali się do wirtualnego pokoju, mogąc wysłuchać interesującego ich wykładu. Platforma webex pozwala słuchaczowi poczuć się, jakby byli w realnym pomieszczeniu wykładowym. Obustronna komunikacja audio-video pozwala na interakcję wizualną i głosową, nie tylko pomiędzy wykładowcą a słuchaczem, ale także pomiędzy samymi słuchaczami. Stąd możliwość prowadzenia otwartej dyskusji na zadany przez prowadzącego temat. nauczyciel w trakcie trwania zajęć może udostępnić na ekranach odbiorców dowolnie wybrany przez siebie plik tekstowy, graficzny, czy też film video bądź prezentację multimedialną, zaś słuchacze mają w tym samym czasie możliwość wykorzystania „opcji rysowania”, aby zaznaczyć na udostępnianym ekranie interesujący go element, do którego on, czy wykładowca nawiązuje, a który należy dodatkowo omówić.

Słuchacz w trakcie trwania wykładu może zadać pytanie poprzez udostępniony na platformie czat, bądź też kliknąć ikonkę „podnieś łapkę” stanowiącą sygnał, iż po omówieniu trwającej tematyki, chciałby on zadać jakieś pytanie. Co bardzo istotne, zarówno prowadzący zajęcia, jak i każdy z uczestników wirtualnego spotkania, ma możliwość logowania się na dowolnie wybranym przez niego urządzeniu - niezależnie czy jest to urządzenie klasy PC, laptop, tablet, czy smartfon.

Po pomyślnie zakończonym - pilotażowym kształceniu na odległość, ich śladem w chwili obecnej za pośrednictwem platformy Webex Meetings odbywają się zajęcia programowe dla kolejnych grup słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego.

(CSP w Legionowie)