Huzarzy Śmierci – Policjanci w Bitwie Warszawskiej 1920

Data publikacji: 30.08.2020

W ramach obchodów 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą” w Kuligowie 29 sierpnia odbyły się uroczystości upamiętniające Bitwę Warszawską 1920 roku, pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego. W tym roku uroczystości miały nieco inny charakter z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce.

Uroczystość zapoczątkowała procesja do krzyży, ustawionych na terenie Kuligowa. Legenda głosi, że w 1849 roku ludność puszczańską zdziesiątkowała epidemia cholery. Mieszkańcy Kuligowa, broniąc się przed zarazą, ustawili na drogach drewniana krzyże, które ocaliły ich od śmierci. Na pamiątkę tego wydarzenia po dziś dzień, stoją we wsi krzyże, do których każdego roku w sierpniu udaję się dziękczynna procesja. O godz. 17.30 odbyła się uroczysta Msza Św. w  intencji Ojczyzny i jej Obrońców w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Loretańskiej, po której nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą udział polskich policjantów w walkach z bolszewikami w 1920 r.

Wiązanki kwiatów złożyli: Michał Prószyński dyrektor Biura Gabinetu Politycznego MSWiA,  dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, Komendant  Policji w Radzyminie Paweł Piórkowski, Andrzej Wysocki – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie oraz przedstawiciele władz samorządowych i administracji lokalnej.

Główną atrakcją wydarzenia były koncerty plenerowe: Orkiestry Reprezentacyjnej Policji,  Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz występy Zespołu Tańca Ludowego „Promyki” i Zespołu Pieśni i Tańca UW „Warszawianka”. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz specjalnej jednostki interwencyjnej  BOA oraz mobilne laboratorium „Być jak Ignacy”.

Warto także pamiętać, że ziemia Kuligowska wielokrotnie była scenerią historycznych wydarzeń. Doniosłym i ważnym dla historii Polski bojem, stoczonym prawie przed 100 latu była bitwa  z 17 sierpnia 1920 roku. Wtedy to, właśnie  pod Kuligowem odbyły się dramatyczne walki, podczas których legendarny dywizjon polskich „Huzarów Śmierci”, złożony z  policjantów policji konnej z Łodzi, Warszawy i Polesia przypuścił, okupioną ogromnymi stratami, szarżę na przeprawiające się przez Bug sowiecki oddziały artylerii. Ta całonocna bitwa była jednym z końcowych starć „Cudu na Wisłą”, który doprowadził do odzyskania przez Polskę niepodległości po latach zaborów. Ten bohaterski czyn od 4 lat celebrowany jest przez lokalne władze i społeczność pod hasłem „Huzarzy Śmierci – Policjanci w Bitwie Warszawskiej 1920 ”.

(tekst Urząd Gminy Dąbrówka, foto Jacek Herok BKS KGP)