Spotkanie Międzyresortowego Zespołu ds. implementacji Krajowego Planu Działania dotyczącego Agendy „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo” na lata 2018-2021

Data publikacji: 25.08.2020

24 sierpnia 2020 roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się spotkanie Międzyresortowego Zespołu ds. implementacji Krajowego Planu Działania dotyczącego Agendy „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo”. Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Spotkanie poświęcone było podsumowaniu działań podjętych przez poszczególne resorty i służby mundurowe w ramach implementacji Krajowego Planu Działania dotyczącego Agendy w latach 2018-2019 oraz planom związanym z aktywnością w ramach 20-rocznicy przyjęcia Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa.

Omówiono plany wspólnych przedsięwzięć związanych ze szkoleniami w zakresie Agendy „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo”. Wszystkie resorty i służby zadeklarowały gotowość udziału we wspólnym projekcie szkolenia e-learningowego dotyczącego Agendy. Uzgodniono także, że niezbędne jest dokonanie analizy procedur wewnątrzresortowych pod kątem usunięcia wszelkich barier, które mogą negatywnie wpływać na możliwości delegowania kobiet na misje zagraniczne.

Krajowy Plan Działania dotyczący Agendy został przyjęty przez Radę Ministrów w 2018 roku i jest podstawowym instrumentem implementacji Rezolucji 1325 RB ONZ oraz 10 rezolucji pochodnych dotyczących udziału kobiet w procesach utrzymania i budowania pokoju i bezpieczeństwa.

Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021 ►

(BMWP KGP)