Policjant z tatuażami - poradnik nie tylko dla kandydatów do służby

Data publikacji: 14.08.2020

Służba to coś więcej niż praca. Wiążą się z nią określone wartości i gotowość do poświęceń w ich imieniu. A co, jeśli chcemy dodatkowo wytatuować sobie te wartości w postaci słów, symboli lub rysunków? Czy kandydat do służby może mieć tatuaże, czy policjant może podejmować interwencje w ten sposób przyozdobiony? Rozwiewamy Wasze wątpliwości. Zobaczcie specjalne wydanie "Opolskiego Rekruta".

Służba w opolskiej Policji jest dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia. Oferujemy ciekawą i satysfakcjonującą pracę oraz stabilne zatrudnienie. Dodatkowo zapewniamy wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych, możliwość doskonalenia zawodowego, kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku.

Jako policjant, masz również prawo do otrzymywania dodatkowych świadczeń, takich jak: dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak. To także skrócony staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby).

Przed rozpoczęciem służby, nowo przyjęci policjanci kierowani są na kurs podstawowy. Już wówczas otrzymują wynagrodzenie, które po podwyżkach wynosi około 2 800 złotych netto. Po 6 miesięcznym szkoleniu, zarobki policjantów przekraczają średnio 3 800 złotych. Kolejne awanse w służbie wiążą się ze wzrostem wynagrodzenia.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
  • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystający z pełni praw publicznych;
  • posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie; 
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
  • podległych  szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych przepisach o ochronie informacji niejawnych.

W Internecie jest sporo informacji o tym, z czym wiąże się służba w Policji i co nas może czekać, gdy włożymy policyjny mundur. Nie wszystkie są jednak wiarygodne i warte polecenia. Dlatego policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu stworzyli nowy fanpage na facebooku i youtubie "Opolski Rekrut". Osoby, które wahają się, czy policja jest dla nich, mogą w ten sposób rozwiać swoje wątpliwości. Pierwsze dwa odcinki są już do obejrzenia, premiera kolejnych w każdy czwartek na profilu "Opolski Rekrut".

W "Opolskim Rekrucie" mówimy nie tylko o samym doborze. Będziemy odwiedzać policjantów różnych wydziałów, pionów i komórek. Dzięki temu, z pierwszej ręki, dowiemy się na czym polega ich służba. Dodatkowo, na facebookowym profilu "Opolskiego Rekruta", można zadawać pytania, odnośnie rekrutacji lub samej służby. Odpowiada na nie asp. sztab. Piotr Chwastowski. 

Żeby nic nie przegapić, już teraz subskrybuj konto "Opolski Rekrut" na facebooku i youtubie.