„Bądźmy odpowiedzialni” – bezpieczny sezon turystyczny nad Adriatykiem

Data publikacji: 11.08.2020

Minął półmetek tegorocznych wakacji. Polscy policjanci czuwają nad naszym bezpieczeństwem nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami. Od początku lipca na mocy Protokołu zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji służbę patrolową na chorwackim wybrzeżu Adriatyku pełni czwórka naszych policjantów asystując chorwackim kolegom, a przede wszystkim pomagając polskim turystom, którzy każdego roku licznie tam wypoczywają. „Bądźmy odpowiedzialni” – to jakże trafne hasło przewodnie bieżącego sezonu turystycznego w Chorwacji.

Bieżący sezon turystyczny ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną bez wątpienia różni się od minionych. Niemniej jednak zgodnie z przewidywaniami, znaczna grupa Polaków spędza wakacje nad Adriatykiem. Restrykcje wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa nie zablokowały możliwości podróżowania w wakacje po kraju i po świecie, zaś szacunki wskazują, iż w bieżącym roku Republikę Chorwacji odwiedzić może nawet 800 tys. Polaków, co wydają się potwierdzać relacje obecnych na miejscu naszych policjantów oraz chorwackie dane statystyczne: tylko w okresie 01-05.08 do Chorwacji wjechało 76 tys. obywateli RP.

Stąd też wskazana sytuacja wpłynęła na decyzję Komendanta Głównego Policji gen. insp. dra Jarosława Szymczyka o kontynuacji współpracy prowadzonej na mocy Protokołu pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji w sprawie zasad i warunków pełnienia służby przez polskich funkcjonariuszy Policji, albowiem priorytetem polskiej Policji niezmiennie jest rozwijanie współpracy międzynarodowej.

Bardzo cenionym i sprawdzonym w praktyce przykładem tej współpracy są działania organizowane w sezonie wakacyjnym przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, w ramach międzynarodowego projektu "Bezpieczny Sezon Turystyczny". Tego rodzaju współpraca jest już ugruntowana, albowiem sięga 2010 r.

„Bądźmy odpowiedzialni” – to jakże trafne hasło przewodnie bieżącego sezonu turystycznego w Chorwacji, który prócz tradycyjnych niebezpieczeństw, czyhających na roztargnionych turystów, a kojarzonych z sezonem wakacyjnym, również niesie te, związane z panującą sytuacją epidemiologiczną i rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.

Sytuacja ta ulega dynamicznym zmianom stąd nasi rodacy, zarówno ci już wypoczywający nad Adriatykiem, jak i ci planujący wyjazd do Chorwacji powinni na bieżąco śledzić sytuację na stronie internetowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu, a także na jej profilu Facebook, gdzie ustalić mogą aktualne wymagania co do niezbędnych środków zapobiegawczych oraz zaktualizować swoją wiedzę na temat zasad przekraczania granicy państwowej Republiki Chorwacji.

Polscy policjanci oczywiście zachowują wszystkie środki ostrożności, zostali wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej na cały okres służby w Chorwacji, a także przeszli stosowne badania, zarówno przed wyjazdem jak i po przyjeździe do słonecznej Chorwacji.

Pierwsze, na co zwrócili uwagę to fakt zdyscyplinowania Chorwatów w zakresie przestrzegania bieżących zaleceń sanitarnych. Wszelkie odstępstwa od norm, nie tyle są piętnowane przez prawo, co przez społeczeństwo, które zwraca uwagę na niewłaściwe zachowania, a te niestety zdarzają się Polakom na wakacjach. Obecnie bez zakrycia ust i nosa nie zostaniemy wpuszczeni do żadnego urzędu, sklepu, czy instytucji publicznej. Kierowcy komunikacji publicznej mają prawo do zaprzestania podróży w sytuacji gdy pasażerowie nie chcą poddać się określonym wymogom. W sytuacji gdy środki te nie są wystarczające, wzywane są służby porządkowe, które mają prawo ukarać za niestosowanie się do ich poleceń.

Obecność polskich policjantów jest bardzo dobrze oceniana przez Polaków, znacznie ułatwiając, w razie potrzeby, wszelkie niezbędne kontakty ze służbami porządkowymi Chorwacji. Obecność funkcjonariuszy polskiej Policji przyczynia się do podtrzymania statusu obywateli polskich w Chorwacji jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli.

Ze względu na specyfikę obecnego sezonu turystycznego do realizacji zadań skierowano policjantów, którzy już posiadają doświadczenie w tym zakresie. W bieżącym roku zaszczytną służbę „ambasadorów polskiej Policji” na terytorium Republiki Chorwacji pełnią: st. sierż. Katarzyna Pilipiuk z Komendy Stołecznej Policji, sierż. szt. Robert Piasecki z KWP w Kielcach, sierż. szt. Mikołaj Wawruszczak z KWP w Szczecinie oraz st. sierż. Patryk Pełszyk z KWP w Olsztynie.

Polscy policjanci nie narzekają na brak obowiązków, zwłaszcza że w poszczególnych miastach służbę pełnią samodzielnie i praktycznie całą dobę dyżurują.

Podczas pobytu na wakacjach w Republice Chorwacji musimy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, w tym szczególnie sanitarnego, właściwie zabezpieczyć swoje mienie oraz zadbać o odpowiedni ubiór i wyposażenie, nie tylko w przypadku rekreacji wodnej, ale i wyruszając na piesze wycieczki.

Służba polskich policjantów w głównej mierze polega na asystowaniu funkcjonariuszom policji chorwackiej w wykonywaniu zadań patrolowo-interwencyjnych. W ramach tej służby dokonywane są również kontrole dokumentów, kierowców i ich pojazdów, kontrole trzeźwości uczestników ruchu drogowego. Polscy policjanci pełnią służbę na wodach przybrzeżnych wspólnie z policją wodną w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi przybrzeżnej ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających z kąpielisk, a także uczestniczą w obsłudze zdarzeń losowych i o charakterze kryminalnym. Policjanci pełnią służbę również w tzw. Info Punktach, gdzie propaguje się bezpieczny wypoczynek i przekazuje turystom niezbędne informacje pozwalające uniknąć niebezpiecznych zdarzeń podczas urlopu. Najczęściej dotyczy to zasad bezpieczeństwa w trakcie uprawiania sportów wodnych, nurkowania, snorkelingu. Przypomnieć należy, że szczególnie w Chorwacji dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa przeciwpożarowego i omawiania zagrożeń, jakie mogą wynikać z grillowania. Policja chorwacka bardzo szybko reaguje na wszelkiego tego typu zgłoszenia dotyczące zagrożenia pożarowego, a osoby nieodpowiedzialne są bardzo surowo karane.

Podkreślić należy, że polscy policjanci ściśle współpracują z personelem dyplomatycznym Ambasady Polskiej oraz Wydziałem Konsularnym w Zagrzebiu. Współpraca jest bardzo wysoko oceniana przez obie strony, co zapewne wynika z faktu, że zadania realizowane przez policjantów uzupełniają się z zadaniami realizowanymi przez dyplomację, o czym zapewnia I radca, Konsul RP, kierownik Wydziału Konsularnego Pani Dagmara Luković. Pani Konsul zwraca uwagę, iż zdarzeń z udziałem Polaków, pomimo mniejszej liczby turystów, jest bardzo dużo, a podczas wakacji powinniśmy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Chorwacja to nie tylko Adriatyk, ale również i góry, które są piękne, ale i potrafią być niebezpieczne. W bieżącym sezonie już odnotowano kilkanaście nieszczęśliwych wypadków, a połączenie słońca, wody i alkoholu jest szczególnie niebezpieczne i jak wskazuje, potrafi skończyć się tragicznie.

Nawiązanie kontaktu telefonicznego z polskimi policjantami jest możliwe pod następującymi numerami telefonów:

w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Istarska (Pula)

+48 696 – 497 – 086,

w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Zadarska (Biograd)

+ 48 667 – 631 – 437,

w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Splitsko-Dalmatinskim (Makarska)

+ 48 695 – 177 – 713,

w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Splitsko-Dalmatinskim (Trogir)

+48 664 – 980 – 375.

Szanowni Państwo, „Bądźmy odpowiedzialni” nie tylko za granicą, śledzimy sytuację epidemiologiczną i w trosce o bezpieczeństwo własne i swoich najbliższych bezwzględnie stosujmy się do nakazów sanitarnych. Pamiętajmy, iż chodzi o nasze bezpieczeństwo i mamy prawo zwrócić uwagę osobie nieprzestrzegającej nakazów, wszak jej niefrasobliwość może, nie tylko popsuć nasze wakacje, ale i zagrozić zdrowiu. Na przykładzie Chorwatów jak widać, można.

(Biuro Prewencji KGP)