Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy CLKP, Komendantem Głównym Policji i Uniwersytetem medycznym w Białymstoku

Data publikacji: 07.08.2020

6 sierpnia 2020 r. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Komendant Główny Policji i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku formalnie nawiązały współpracę w zakresie zapewnienia sprawnego i skutecznego współdziałania podczas identyfikacji ciał ofiar katastrof oraz innych zdarzeń masowych.

Trójstronne porozumienie zostało podpisane przez nadinsp. Kamila Brachę - Zastępcę Komendanta Głównego Policji, insp. dr. n. med. Adama Frankowskiego - Zastępcę Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz prof. dr. hab. Janusza Dzięcioła - Prorektora ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego UMB. Podczas spotkania obecna była również prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica, Kierownik Zakładu Medycyny Sądowej UMB.

Zawarte porozumienie zakłada udzielanie wzajemnej niezbędnej pomocy (osobowej, technicznej, logistycznej i kryminalistycznej) przy wykonywaniu zadań ukierunkowanych na identyfikację ciał ofiar katastrof, w tym także zapewnienie udziału lekarza medycyny sądowej. Strony zadeklarowały również wymianę doświadczeń oraz wiedzy w zakresie technik badawczych i nowych metod analitycznych. Jak podkreśla profesor Janusz Dzięcioł, nawiązanie współpracy w tym zakresie umożliwia UMB prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych, a także transfer wiedzy i technologii do gospodarki. Z punktu widzenia Policji, współpraca z uczelnią zapewni stałe podnoszenie standardów zalecanych przez Komisję Stałą i Grupę Nadzorującą Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnych – Interpol ds. identyfikacji ofiar do stosowania podczas przeprowadzania działań związanych z identyfikacją ciał ofiar w szczególności, gdy ofiary zdarzenia pochodzą z wielu krajów i wymagana jest wymiana informacji na poziomie międzynarodowym.

Umowę ze strony Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku realizować będzie Zakład Medycyny Sądowej, a ze strony Policji Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest czwartą uczelnią medyczną w Polsce, obok Warszawskiego, Pomorskiego i Lubelskiego Uniwersytetów Medycznych, z którymi zawarto podobne porozumienie.

Tekst/zdjęcia: umb.edu.pl