Ślubowanie nowo przyjętych policjantów

Data publikacji: 31.07.2020

31 lipca 2020 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego, w trakcie której ślubowanie złożyli nowo przyjęci stróże prawa. Funkcjonariuszy powitał w szeregach formacji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin. Dzisiejsza ceremonia wpisuje się w niedawno obchodzone Święto Policji. Stanowiła także doskonałą okazję do nagrodzenia i uczczenia ciężkiej pracy. Generał jeszcze raz pogratulował wszystkim odznaczonym, wyróżnionym i awansowanym.

W uroczystości na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina udział wzięli: Wojewoda Łódzki - Pan Tobiasz Bocheński, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszparskiego Policji w Łodzi ksiądz podporucznik Jacek Syjud, Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Niezaleźnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów nadkom. Krzysztof Balcer oraz kadra kierownicza garnizonu łodzkiego. Serdecznie powitano nowoprzyjętych oraz wyróżnionych policjantów.

Rotę ślubowania wypowiedziało 34 nowo przyjętych funkcjonariuszy, w tym 28 policjantów i 6 policjantek.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Nowo przyjęci policjanci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w jednostkach naszego garnizonu. To drugie przyjęcie do służby w 2020 roku. W marcu ślubowanie złożyło 43 policjantów.

Tym razem nowych funkcjonariuszy osobiście powitał w szeregach Policji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi;nadinsp. Sławomir Litwin, który w Święto Policji, 24 lipca, odebrał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej nominację generalską. W przemówieniu pogratulował policjantom wyboru tak odpowiedzialnej służby, z którą człowiek wiąże się zwykle na całe życie. Podkreślił, że bycie policjantem to trudna misja obarczona ryzykiem, wymagająca doskonałego przygotowania fizycznego i psychicznego.Życzył nowo przyjętym do służby suksesów na drodze zawodowej, dumy i satysfakcji z wykonywanych zadań. Podkreślił, że to od każdego z nich zależy wewnętrzne bezpieczeństwo kraju i jego obywateli. Wyraził przekonanie, że będą dbali o wizerunek formacji. Komendant zwrócił także uwagę na możliwość rozwoju zawodowego i awansów zgodnych z aspiracjami czego sam jest doskonałym przykładem.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i medali oraz aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne wyróznionym funkcjonariuszom. Nim jednak to nastąpiło KWP w Łodzi; pożegnał uroczyście mł. insp. Grzegorza Radzikowskiego byłego Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu, który otrzymał w podziękowaniu za wieloletnią służbę szablę.

Następnie wręczono;przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; odznaki Zasłużony Policjant oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

W swoim przemówieniu Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński podkreślił znaczenie policji dla kraju oraz wysoko ocenił profesjonalizm i zaangażowanie funkcjonariuszy, którzy na co dzień budują wizerunek tej formacji mundurowej.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin przypomniał o przypadającej w tym roku 95 rocznicy utworzenia Policji Kobiecej. Z tej okazji szczególne słowa skierował do funkcjonariuszek obecnych również w szeregach ślubujących. Wskazał na trud jaki muszą włożyć w godzenie życia zawodowego z rodzinnym co wymaga ogromnego wsparcia ze strony najbliższych. Podkreślił , że kobiety w Policji wykazują się profesjonalizmem i zaangażowaniem realizując te same zadania co ich koledzy.

Generał zwrócił także uwagę na fundamentalne zmiany w naszej formacji jakie zaszły na przestrzeni ostatnich trzech dekad. Przyniosły one efekt w postaci zadowolenia; obywateli i wzrostu społecznego zaufania do Policji.

Życzył policjantom udanego świętowania, satysfakcji z wykonywanych zadań oraz pomyślności w życiu osobistym.

Adam Kolasa